Wie Woont Waar – bevolkingsregisters Zeeland 1900 – 1938

Help het Zeeuws Archief om de gegevens uit bevolkingsregisters beschikbaar te stellen voor iedereen met Zeeuwse roots en voor tal van onderzoekers!

Stand van zaken

 • 140.043 scans
 • 699 deelnemers

 • 76.403
  • 9.3% Onbruikbaar
  • 54.6% Dubbel ingevoerd
  • 49.6% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 63.9%
 • 69.442
  • 9.3% Onbruikbaar
  • 54.6% Dubbel ingevoerd
  • 49.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 58.9%
Meedoen aan dit project
 
Foort

Foort

Letter "H" of "O" bij beroep niet vermelden

Laatst bijgewerkt op: 

De laatste tijd kom ik het weer heel vaak tegen: bij het beroep wordt ook de letter "H" of "O" overgenomen. Dit is niet juist. Die letters geven alleen aan of dat beroep/bedrijf als Hoofd of Ondergeschikte wordt uitgeoefend. Het zegt verder niets over het beroep zelf. Dus je moet dat gewoon weglaten. (Zie ook punt 9 van de "Hééél korte instructie" van Yvonne).