Bevolkingsregisters Amsterdam 1853-1863

Ook alle bewoners van de Amsterdamse gangen, kelders en grachtenpanden uit de periode 1853-1863 moeten aan de vergetelheid worden onttrokken! Helpt u mee?

Stand van zaken

  • 81.754 scans
  • 505 deelnemers

  • 79.374
    • 3% Onbruikbaar
    • 97.1% Dubbel ingevoerd
    • 97.1% Gecontroleerd
    Dubbel ingevoerd 100%
  • 79.374
    • 3% Onbruikbaar
    • 97.1% Dubbel ingevoerd
    • 97.1% Gecontroleerd
    Gecontroleerd 100%
 
  • Suzanne Knibbeler-Costima

    Suzanne Knibbeler-Costima

    Bij het invoeren zie ik dat de scan verspringt en het valt niet echt op dat je zo 1 of 2 namen overslaat.

  • Quinten

    Quinten

    Je kan "scan meebewegen" uitzetten. Dan heb je daar geen last van. Maar het blijft natuurlijk opletten met die volle pagina's met namen 

  • Suzanne Knibbeler-Costima

    Suzanne Knibbeler-Costima

    Klopt Quinten, maar ik zie net dat de laatste scans zijn ingevoerd.

    Fijn weekend allemaal.