Bevolkingsregisters Amsterdam 1874-1893

Stadsarchief Amsterdam biedt een deel van zijn bevolkingsregisters aan om te indexeren op naam, geboortedatum en geboorteplaats.

Stand van zaken

 • 237.993 scans
 • 1.340 deelnemers

 • 169.623
  • 28.7% Onbruikbaar
  • 71.3% Dubbel ingevoerd
  • 71.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 169.623
  • 28.7% Onbruikbaar
  • 71.3% Dubbel ingevoerd
  • 71.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%
 
Betsy Eimers

Betsy Eimers

Vondelkade

Laatst bijgewerkt op: 

Vondelkade plattegrond 1892-1902

 

vanaf de Stadhouderskade tot de gemeentegrens ongeveer bij de Anna Vondelstraat werd tot oktober 1901 de Vondelkade genoemd.

 

 • Quinten

  Quinten

  Laatst bijgewerkt op: 

  De naam Vondelkade dateert uit 1875. In het Algemeeen Handelsblad van 21 september 1875 lezen we:

  "Ter secretarie is ter lezing nedergelegd eene voordracht van B. en W. tot het geven van namen aan wegen en straten en het veranderen van sommige namen en wel als volgt: (...) 7. Overtoom (Zuidzijde) tot den limietpaal: Vondelkade. Zoolang de Noordzijde niet tot de openbare wegen behoort, kan daaraan geen naam gegeven worden."

  Toch hield men er wel rekening mee dat ook noordzijde van het water van de Overtoom uiteindelijk Vondelkade zou gaan heten, want voor de zuidzijde zijn alleen de oneven nummers gebruikt. Maar na de demping van het water werden noord- èn zuidzijde gewoon Overtoom, waarbij de huisnummers aan de zuidzijde (vrijwel) ongewijzigd bleven. 

  Hier is het kaartje met de huisnummers: 1 t/m 183.

   

  De oudste kaart van wat tijdens "onze periode" (deels) Vondelkade heette is deze uit 1582:

  Klik hier voor een vergrootbare versie op de Beeldbank. Deze kaart bestrijkt het hele traject van de Heiligewegse Vaart (ofwel Overtoomse Vaart), van Overtoomse Sluis tot aan het huidige Koningsplein. Pas bij de stadsuitleg van 1662 werd de Overtoomse Vaart ingekort tot Stadhouderskade.

  Lees hier meer over deze bijzondere kaart. Zoek de (toenmalige) 100 gaarden paal op, die zal ongeveer ter hoogte van het Leidseplein hebben gestaan. Tot daar gold de jurisdictie van Amsterdam over zaken als belastingheffen etc.

  Helemaal rechts de Amstelveenseweg, de Sloterweg en de Overtoom zelf. Verder de Slotervaart, zo te zien ook met een overtoom en de Cahuservaert (Karthuiservaart, de huidige Kostverlorenvaart.)