Alle Amsterdamse Akten

Miljoenen akten liggen nog begraven in het archief van de Amsterdamse Notarissen. Ga mee op ontdekkingstocht en help de geschiedenis van Amsterdam herschrijven!

Stand van zaken

 • 107/734 notaris
 • 1.170 deelnemers

 • 107
  Notaris14.6%
 • 678.880
  • 0% Onbruikbaar
  • 64.9% Ingevoerd
  • 53.3% Gecontroleerd
  Ingevoerd 64.9%
 • 557.398
  • 0% Onbruikbaar
  • 64.9% Ingevoerd
  • 53.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 53.3%
Meedoen aan dit project
Anne Sits1

Anne Sits1

Gezocht: Buitenechtelijke zwangerschappen, onechte kinderen en de ouders

Hallo allemaal!

Mijn naam is Anne en voor mijn master Algemene Geschiedenis aan de UvA doe ik onderzoek binnen dit mooie project. Ik ben vooral geinteresseerd in, zoals de titel al duidelijk maakt, buitenechtelijke zwangerschappen, onechte kinderen en de ouders in kwestie.

Binnen het onderwerp van buitenechtelijke zwangerschappen ga ik onderzoek doen naar vrouwelijke- en mannelijke eer en eer in het algemeen. Daarnaast ga ik ook kijken wat voor een rol van emotie hierin speelt en hoe dit geuit wordt. In eerste instantie ga ik de gegevens invoeren in een kleine database om te kijken of er een patroon uitkomt. Zoveel mogelijk akten aangaande dit onderwerp zouden dus geweldig zijn.

Mochten jullie dus iets over dit onderwerp vinden, dan hou ik mezelf aanbevolen!

Alvast hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,

Anne Sits

 • Owlface

  Owlface

  kwitantie van Anna Rive (ongehuwd) aan Michiel Herfst voor geld ontvangen 'uijt wat hoofde ofte oorsaake het mogte weesen, en wel specialijk mede wegens de oorsaake van soodanighe vleschelijke conversatie als sij comparante met hem heeft gehadt, ende dat met de gevolgen en aankleven van dien'.
  Een kind wordt (uit discretie?) niet genoemd.

   JOHANNES VAN VILEKENS 1706-1753 - 1 - Beginner - 7564 - (1734-1734) - NOTC00425000583 - NOTC00425000584

 • Freek van Eeden

  Freek van Eeden

  CORNELIS MOLENSTEEN 1649-1655 - 5 - Expert - 2431 - (1653-1655) - NOTI01483000125 - NOTI01483000125

  Vrouw baart kind, gebroken trouwbelofte. Kwitantie mbt defloratie, kind besteed aan vader.

 • Owlface

  Owlface

  dienstmeid verleid door zoon des huizes en bevallen van onecht kind ten huize van de diens oom, onkosten vergoed door de ouders.

   JOHAN CHRISTOPH WAGNER 1786-1801 - 1 - Beginner - 17448 - (1786-1786) - A34120000055 - A34120000056

 • Owlface

  Owlface

  Johanna Meijrinck zweert bij hoog en laag dat in tegenstelling tot wat 'door qualijk geintentioneerde en faamrovende menschen is gespargeert en uijtgestrooijt', Jan de Ruijter niet de vader van haar kind van drie maanden is en dat ze nooit 'enige vlescheelijke conversatie' met hem gehad heeft. Twee jaar later is een verklaring van Jan zelf toegevoegd waarin hij 'begeert dat nooijt ofte ooijt van de voorsz. acte ten sijnen behoeve gepasseert geen de allerminste copie sal mogen worden uijtgegeven'.

  Waar rook is, is vuur, zal men gedacht hebben. En dat denken we nu nog.

   JOHANNES VAN VILEKENS 1706-1753 - 1 - Beginner - 7574A - (1741-1741) - NOTC01272000228 - NOTC01272000228

 • Owlface

  Owlface

  Het bewijs tegen knecht Kors van der Woude stapelt zich op: twee getuigen verklaren dat ze dienstbode Anna Maria Philipina Mijers hebben horen zeggen dat ze zwanger van hem was en nu verklaart de vroedvrouw ook nog dat Anna in barensnood zijn naam heeft genoemd. Kors verklaart zelf dat hij wel 'iets met de requirante door een drift hadde gedaan, dogh daer van geen kindt konde komen' en dat hij 'soodanighe verklaringh wel wilde tekenen, dogh dat hij om de rusie te ontgaen die niet onder eede wilde brengen'.

   JOHANNES VAN VILEKENS 1706-1753 - 1 - Beginner - 7574B - (1741-1741) - NOTC01273000045 - NOTC01273000047