Alle Amsterdamse Akten

Miljoenen akten liggen nog begraven in het archief van de Amsterdamse Notarissen. Ga mee op ontdekkingstocht en help de geschiedenis van Amsterdam herschrijven!

Stand van zaken

 • 80/731 notaris
 • 978 deelnemers

 • 80
  Notaris10.9%
 • 526.588
  • 0% Onbruikbaar
  • 50.3% Ingevoerd
  • 43.9% Gecontroleerd
  Ingevoerd 50.3%
 • 459.457
  • 0% Onbruikbaar
  • 50.3% Ingevoerd
  • 43.9% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 43.9%
Meedoen aan dit project
 
 • Jirsi Reinders

  Jirsi Reinders

  Laatst bijgewerkt op: 

  In de archieven van sommige notarissen treffen we de zowel minuutakten als afschriften aan. De minuutakten zijn de originele akten die door de notaris of zijn klerken werden opgesteld, de afschriften zijn kopiën van het origineel.

  Door de projectleider wordt een inschatting gemaakt welke serie akten zich het beste leent voor het project. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar de compleetheid van een serie. In principe verdienen de minuutakten daarbij de voorkeur, maar als deze veel schade hebben, slecht te lezen zijn of niet compleet zijn, wordt soms gekozen voor de afschriften. Een andere mogelijkheid is een combinatie van zowel minuutakten als afrschiften, maar dit is vrij complex en verdient daarom niet de voorkeur.

  Palm Mathijsz is een notaris die zowel een serie minuten en afschriften heeft nagelaten die dezelfde periode lijkt te beslaan, maar waarvan bij nadere beschouwing blijkt dat de afschriften completer zijn én bovendien veel beter te lezen. Er is dan ook voor gekozen om dezer akten als eerste in het project op te nemen.

  De afgelopen week was ik vrolijk akten van Mathijsz aan het controleren toen ik namen tegenkwam die me wel erg vreemd voorkwamen. Geen fout van de invoerder zo bleek, maar van de maker van de afschriften enkele eeuwen terug, die klaarblijkelijk af en toe maar weinig kon lezen van het priegelige handschrift van Palm.

  Enkele Voorbeelden:

   

  Nummer 1:

  Allereerst het afschrift: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5075.nl.html#%20NOTA00010000157
  Jan Evertsen Clopen Eebrecht?

  De minuut: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5075.nl.html#NOTA000280000547
  Jan Evertsen Cloppenberch!

   

  Nummer 2:

  Afschrift:https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5075.nl.html#NOTA00010000160
  Govert Sock?

   

  En de minuut: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5075.nl.html#NOTA00028000550
  Govert Snoeck!  In deze zelfde akte wordt Hans de Pont--> Hans Pont, Staveren--> Vanduren

   

  Nummer 3:

  Afschrift: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5075.nl.html#NOTA00010000166
  Godert Bartelmeeus Pots ende de brouwer?

  Minuut: https://archief.amsterdam/inventarissen/inventaris/5075.nl.html#NOTA00028000572
  Godert Bartelmeusz de Brouwer!


  Tsjah, en wat moeten we nu als de 'invoerders' van zolang geleden zulke fouten maakten? Voorlopig voeren we -conform instructie- deze akten gewoon in op de manier zoals het geschreven staat. Wellicht dat we in de toekomst hier nog een koppeling moeten maken met de minuutakten, maar gezien het vele werk dat er nog is blijft het daar voorlopig nog even bij. Kortom, wordt vervolgd....