Overgenomen Delen 1892-1920

Het Stadsarchief Amsterdam roept de hulp in van VeleHanden voor het invoeren van namen, geboortedata en geboorteplaatsen van personen die tussen 1892 en 1920 overleden of vanuit Amsterdam hun geluk elders zochten.

Stand van zaken

 • 47.688 scans
 • 658 deelnemers

 • 46.575
  • 2.3% Onbruikbaar
  • 97.7% Dubbel ingevoerd
  • 97.7% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 46.576
  • 2.3% Onbruikbaar
  • 97.7% Dubbel ingevoerd
  • 97.7% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%
 
Hans Bottema

Hans Bottema

Afkorten Amsterdam

Laatst bijgewerkt op: 

Amsterdam wordt zelden voluit geschreven heb ik gemerkt. Wat ik meestal lees is een A gevolgd door een lange s en dan dam, wat ik invul als Asdam. Of staat er A gevolgd door een schuine streep en dan dam en zou er A/dam ingevuld moeten worden. Ik zou het graag willen weten voor ik verder ga invoeren.

 • Ina Eijkman-Meddens

  Ina Eijkman-Meddens

  Laatst bijgewerkt op: 

  Bij de invoerinstructies van Overgenomen Delen staat hier wel iets over. Bij de instructies voor de Bevolkingsregisters staat het wat duidelijker. Alles moet dus overgenomen worden zoals het er staat. Diacritische tekens dus wel overnemen, maar leestekens (zoals b.v. de /, . , ; :()) niet. Maar misschien dat de projectleiders hier nog iets over kunnen zeggen. Ik herinner mij dat het ook al eerder op het Forum aan de orde is geweest, maar ik kan het niet meer terugvinden.

 • Quinten

  Quinten

  Laatst bijgewerkt op: 

  In de invulinstructie voor het Bevolkingsregister (zelfde archiefinstantie, zelfde gegevens) staat: "Deze instructie, waarbij zoveel mogelijk letterlijk wordt overgenomen van de scan, is een richtlijn voor dit project. Voor sommigen zal het echter onnatuurlijk aanvoelen om Amst niet uit te schrijven als Amsterdam, of Wilha in te voeren in plaats van Wilhelmina. (..) Mocht u dus zeker weten waar een afkorting voor staat, dan mag u deze ook invoeren." Op basis van deze uitspraak voer ik alle varianten van Amsterdam in als 'Amsterdam'. Dat gaat ook veel sneller omdat je het woordbeeld (ook van de afkortingen) snel herkent, maar als je precies moet gaat lezen welke letters er wel/niet in de afko zijn verwerkt het meer tijd kost. Bovendien kan je dan 'Amsterdam' in je clipbord zetten waardoor je alleen maar [Ctrl] v hoeft te geven. Verder schrijf ik altijd Haarl:meer voluit als 'Haarlemmermeer' evenals Waterg:meer als 'Watergraafsmeer'. Ik weet immers zeker waar deze afkorting voor staat. Aan de andere kant schrijf ik (meestal) Nr Amstel, N Amstel en O Amstel niet voluit. Waarom weet ik eigenlijk niet. Ik weet immers zeker waar dit voor staat.... Ik zou hier graag 'toestemming' voor willen krijgen, maar dan moeten mijn mede-invoerders het ook gaan doen. 's Hage en 's Bosch schrijf ik zoals ze staan. Andere afkortingen van plaatsnamen kom je vrijwel niet tegen. Wat betreft de voornamen: Ik schrijf ze zoals ze staan. Dus 'Wilha', 'Joha' en 'Marga' (Hoewel Marga natuurlijk wat anders is dan Margaretha...) De tussenvoegsels: Ik schrijf wat er staat. Dus 'v der' of 'v d'. Dus geen: 'v/der' of 'v/d', laat staan 'van der'. Ik merk op dat de invoerinstructie hierover vaag cq dubbelzinnig is en zou graag een concretere invulinstructie willen (voor Overgenomen Delen en Bevolkingsregisters) . Ik denk dat we het daarmee de controleurs makkelijker kunnnen maken. Nu tik ik toch maar in wat ik denk dat juist is, maar als de andere invoerder van dezelfde scan de regels net even anders interpreteert levert dat de controleurs extra werk op. Ik denk dat we een kwaliteitslag kunnen maken als we de invoerinstructie op deze punten kunnen aanscherpen. Kunnen de projectleiders hier hun mening over geven? Ohja. Wat doen we met een geboorteplaats in het buitenland. Zeg 'Berlijn (Pruissen)'. In het begin nam ik Pruissen niet over omdat het niet de geboorteplaats, maar het geboorteland is. Nu doe ik het wel (Immers: overnemen wat er staat.) Is het inderdaad de bedoeling om dan te vermelden: 'Berlijn Pruissen'? Dus zowel de plaats, als het land, maar zonder de haakjes?

 • Ina Eijkman-Meddens

  Ina Eijkman-Meddens

  Laatst bijgewerkt op: 

  't Is me een beetje te laat om hier nog op in te gaan, Quinten. Laten we maar even wachten op nadere berichten van de "bazen". De instructies zijn niet duidelijk, ik doe een heleboel dingen anders dan jij, b.v.

 • Pauline (Stadsarchief Amsterdam)

  Pauline (Stadsarchief Amsterdam)

  Laatst bijgewerkt op: 

  Deze vragen komen inderdaad nog wel eens terug; zie eerdere discussies op het forum. Helaas is het niet te doen om voor elke uitzondering een sluitende instructie op te stellen... de instructie moet ook weer niet te lang worden en dan nog zal er altijd variatie in interpretatie blijven (staat er nu wel of geen punt, een komma of een streep, etc.). Vandaar dat we het altijd graag zo samenvatten: 1. De gevraagde gegevens worden ingevoerd zoals ze op de scan staan. daarnaast zijn er verschillen in de projecten, zelfs binnen dezelfde instelling, soms ook omdat we van elk project leren en van inzicht veranderen. Het lijkt voor de hand te liggen om afkortingen van plaatsen of namen aan te vullen, maar er blijkt ook dat het dan verleidelijk kan worden om te interpreteren en te hertalen en dat levert ook weer nieuwe fouten op. Vandaar dat we eventuele verschillen liever na afloop van het project rechttrekken. Voor de overgenomen delen geldt o.m. nog in de instructie: 6. Diakritische tekens (zoals é, ë, ö), leestekens (ook haakjes) en hoofdletters worden overgenomen. 7. Afkortingen worden letterlijk overgenomen en niet voluit ingevoerd. Ook afkortingen van voornamen (bijvoorbeeld Wilha of Catha) worden letterlijk overgenomen en dus niet ‘opgelost’. @Hans, ik hoop dat je iets hebt aan dit antwoord...

 • Pauline (Stadsarchief Amsterdam)

  Pauline (Stadsarchief Amsterdam)

  Laatst bijgewerkt op: 

  @Hans; hier zie je al een verschil (overigens helemaal niet erg): ik zou eerder A'dam lezen of A/dam. Deze kleine varianten komen echter gewoon door de controle en bij grotere afwijkingen is het de controleur die de knoop doorhakt. @Quinten: voor plaatsnamen dus inderdaad wat er staat. Achteraf zorgen we ervoor dat Asd, A'dam of anders allemaal te vinden zijn bij zoeken op Amsterdam. Als er een land vermeld wordt mag dat ook, dus in dit geval mag het gewoon Berlijn (Pruissen) worden als dat in de bron staat.