Post van Weldadigheid

Bent u één van die miljoen Nederlanders die een voorouder heeft in de Koloniën van Weldadigheid? Veel nazaten gaan op zoek naar het lief en leed van hun voorouders. Helpt u mee die gegevens vindbaar te maken?

Stand van zaken

 • 135.321 scans
 • 464 deelnemers

 • 57.429
  • 57.6% Onbruikbaar
  • 42.4% Dubbel ingevoerd
  • 42.4% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 57.429
  • 57.6% Onbruikbaar
  • 42.4% Dubbel ingevoerd
  • 42.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 99.9%
Theo Zelders

Theo Zelders

Achterstallige betalingen

Laatst bijgewerkt op: 

k heb al vaak stukken gezien over achterstallige betalingen, soms van duizenden guldens.

Hier is er weer een: 0204_0156

Hoe kan dit eigenlijk? Was de maatschappij zo ingericht dat betalingen vaak niet op tijd konden worden gedaan en soms pas na jaren ? Ik heb zelfs dreigingen met deurwaarders onder ogen gehad.

Theo

 • Wil Schackmann

  Wil Schackmann

  Die Maatschappij van Weldadigheid was een soort van Griekenland, Theo.

  In de beginperiode waren 16-jarige leningen op de kapitaalmarkt ('negociaties') afgesloten die rond de tijd die we indexeren afgelost zouden moeten worden. Met armbesturen en met het gouvernement waren contracten afgesloten waarbij ze zestien jaar moesten betalen voor de plaatsing van armen of bedelaars, en daarna alleen de 'vervangingskosten' (nieuwe kleding enzo) moesten betalen. Alles gebaseerd op het oorspronkelijke idee dat de koloniën na zestien jaar zoveel landbouwprodukten zouden opbrengen dat ze zichzelf konden bedruipen.

  Er zijn verschillende verklaringen waarom het na zestien jaar niet zo goed ging als bij de oprichting in 1818 gedacht. Volgens Johannes van den Bosch kwam het alleen omdat Willem I hem naar de Oost gestuurd had als gouverneur-generaal. Dat scheelde zeker een slok op een borrel, maar daarnaast was het de toestroom van wat we tegenwoordig noemen mensen met een (lichamelijke of geestelijke) beperking naar de koloniën waardoor er veel minder land was ontgonnen en bebouwd dan gepland. Daarnaast kun je je ook afvragen of Johannes bij zijn oorspronkelijke plannen niet al te optimistisch geweest was. En het enthousiasme in Nederland was verflauwd, van de 20.000 contribuanten (een stuiver per week voor de Maatschappij van Weldadigheid) waren er in 1834 nog zo'n 9.000 over.

  Hoe dan ook, het ging financieel slecht, heel slecht. Vanaf 1833 werd de Maatschappij op de been gehouden doordat Willem I grepen deed in de staatskas met Koninklijke Besluiten die hetzij het opschrift 'geheim' hetzij het opschrift 'zeer geheim' droegen. Maar dan nog moesten regelmatig betalingen - niet alleen van rekeningen, maar soms ook de salarissen - op de lange baan geschoven worden.

  Dus je gaat nog genoeg van dit soort briefjes tegenkomen!

  Hartelijke groet,

  Wil

 • Theo Zelders

  Theo Zelders

  Inderdaad Griekse toestanden. Dank Wil. TZ