Post van Weldadigheid

Bent u één van die miljoen Nederlanders die een voorouder heeft in de Koloniën van Weldadigheid? Veel nazaten gaan op zoek naar het lief en leed van hun voorouders. Helpt u mee die gegevens vindbaar te maken?

Stand van zaken

 • 135.321 scans
 • 464 deelnemers

 • 57.429
  • 57.6% Onbruikbaar
  • 42.4% Dubbel ingevoerd
  • 42.4% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 57.429
  • 57.6% Onbruikbaar
  • 42.4% Dubbel ingevoerd
  • 42.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 99.9%
BMH

BMH

vervolg Simon Vestdijk

Kreeg ik net: 1 julij 1839 verzoek aan de gouverneur van Noord Holland -dhr.Staatsraad-  van burgemeester etc. van Haarlem tot ontslag van Simon Vestdijk.

groet, Bertheke.

 • Theo Zelders

  Theo Zelders

  Ik kreeg net een brief naar aanleiding van het verzoek van J.G.van Dragt "om S.Vestdijk te mogen benaderen." (0281-0014)

  "Dewijl uit de daartoe betrekkelijke stukken gebleken was, dat de bedoelde vondeling reeds in 1835 aan denzelfden man op zijn verzoek, was afgestaan, doch dat deze in 1837 op zijn daartoe te kennen gegeven verlangen weder van denzelven was ontslagen geworden, ten gevolge waavan de genoemde vondeling naar de Kindergestichten is opgezonden."

  Men vraagt nu om de redenen daarvan en de waarborgen dat het nu wel goed gaat. De vondeling Vestdijk is dus wat heen en weer gesleept.

  Theo