AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Stand van zaken

 • 317.015 scans
 • 1.011 deelnemers

 • 286.209
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 90.3% Dubbel ingevoerd
  • 90.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 93.7%
 • 286.208
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 90.3% Dubbel ingevoerd
  • 90.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 93.6%
Meedoen aan dit project
Willempie

Willempie

2019; Wie van de projectleiders reageert?

Laatst bijgewerkt op: 

Er is gisteren al een vraag gesteld over het ontbreken van scans, vandaag idem.

Is er geen van de 24 projectleiders die hier iets nuttigs over durft te roepen?

Of werken ze allemaal 4 x 9 en is er na donderdagmiddag vier uur niemand meer bereikbaar?

 • Willempie

  Willempie

  Dank je Mark. Willem.

 • J.B. de Vries

  J.B. de Vries

  11 december as. is er weer een vergadering van de Redactieraad Alle Friezen. Ik zet dit punt dan op de agenda.

 • Andries koornstra

  Andries koornstra

  Voor wie het nog niet weet: op de zustersite www.fryskehannen.frl loopt een zeer nuttig project: het aanvullen van de gegevens uit de overlijdensaktes van de Burgerlijke Stand. Warm aanbevolen om de tijd te overbruggen totdat hier weer nieuwe scans van bevolkingsregisters verschijnen.

  vriendelijke groet, Andries.

 • Jenneke Kievit

  Jenneke Kievit

  Beste Andries,

  Ik zou graag mee willen doen, maar ik spreek/versta geen Fries. Dus de handleiding is voor mij niet te volgen. Ik kan het wel een beetje afleiden, maar toch.

  Ik zal het t.z.t maar eens gaan proberen (heb nu nog 5 andere projecten onder handen). Groetje, Jenneke

 • Andries koornstra

  Andries koornstra

  Jammer Janneke, dan houdt het op. Misschien vind je een ander leuk project. Ik zie voorlopig hier geen nieuwe scans verschijnen: de fusiegemeentes staan alle aan de rand van de financiële afgrond, en daar zitten nu net de gemeentes die nog moeten worden ingebracht. En dan zijn er nog Oost- en Weststellingwerf, die doen nooit mee met dit soort projecten. 

  Fijne feestdagen, Andries.