AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Stand van zaken

 • 317.015 scans
 • 1.001 deelnemers

 • 286.209
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 90.3% Dubbel ingevoerd
  • 90.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 93.7%
 • 286.208
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 90.3% Dubbel ingevoerd
  • 90.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 93.6%
Meedoen aan dit project
 
Laura Heijdra

Laura Heijdra

Al iets bekend?

Gelukkig Nieuwjaar Friesland.

Ik ben echt zo benieuwd hoe het verder gaat met het project.

De vergadering van de verantwoordelijken is - neem ik aan - al geweest en de kerstvakantie is voorbij. Dus...

Maar verander als eerst de mededelingen op de homepagina. Nu nog steeds vermanende teksten over niet goed ingevulde scans. Hou ons daar op de hoogte van de voortgang.

Dank en groetjes,

Laura Heijdra