AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Stand van zaken

 • 317.015 scans
 • 972 deelnemers

 • 263.190
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 83% Dubbel ingevoerd
  • 83% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 86.4%
 • 263.042
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 83% Dubbel ingevoerd
  • 83% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 86.3%
Meedoen aan dit project
Monique van Altena

Monique van Altena

Dienstboden register

Ik heb een dienstboden register voor me zonder geboortedatum en -plaats. Wel achter- en voornaam. Onbruikbaar?

 • JohanTresoar

  JohanTresoar

  Monique, welke gemeente gaat het om? Dan kan de betreffende collectiebeheerder er even naar kijken.

 • Gemeente Boarnsterhim

  Gemeente Boarnsterhim

  Betreft een lijstje van dienstboden welke uit het register zijn afgevoerd. Scan is als onbruikbaar aangemerkt.