AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Stand van zaken

 • 317.015 scans
 • 984 deelnemers

 • 268.038
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 84.6% Dubbel ingevoerd
  • 84.5% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 88%
 • 268.003
  • 3.4% Onbruikbaar
  • 84.6% Dubbel ingevoerd
  • 84.5% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 87.9%
Meedoen aan dit project
Mirjam Mellema

Mirjam Mellema

2016; naam twee maal of vaker op de scan: ANTW.: WEL invoeren

Laatst bijgewerkt op: 

Als er een naam twee keer in het register voorkomt moet ik ze dan allebei invoeren? 

Nu heb ik 2x erbij gezet.