AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Stand van zaken

 • 317.015 scans
 • 937 deelnemers

 • 255.952
  • 3.3% Onbruikbaar
  • 80.7% Dubbel ingevoerd
  • 80.6% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 84%
 • 255.439
  • 3.3% Onbruikbaar
  • 80.7% Dubbel ingevoerd
  • 80.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 83.8%
Meedoen aan dit project
A. Roorda

A. Roorda

2018; doorhalingen op de scans ook overnemen? antw: JA

Laatst bijgewerkt op: 

Moeten de doorhalingen op een persoonskaart/familiekaart ook overgenomen worden?