AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Stand van zaken

 • 317.015 scans
 • 922 deelnemers

 • 252.515
  • 3.3% Onbruikbaar
  • 79.7% Dubbel ingevoerd
  • 79.6% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 83%
 • 252.384
  • 3.3% Onbruikbaar
  • 79.7% Dubbel ingevoerd
  • 79.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 82.9%
Meedoen aan dit project
ja van der kooi

ja van der kooi

bladzijde verwijzingen

Boek twee van Smallingerland is alleen bladzijde verwijzingen, deze wel of niet invoeren?

 

Tot nu toe heb ik ze als onbruikbaar aangegeven.