Wonen op Walcheren, vervolg Bevolkingsregisters 1812-1900

Help het Zeeuws Archief met het indexeren van de bevolkingsregisters van Walcheren (1826-1900). Wie woonden er? En wat deden de eilandbewoners voor de kost?

Stand van zaken

 • 26.960 scans
 • 323 deelnemers

 • 23.013
  • 14.6% Onbruikbaar
  • 85.4% Dubbel ingevoerd
  • 85.4% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 100%
 • 23.013
  • 14.6% Onbruikbaar
  • 85.4% Dubbel ingevoerd
  • 85.4% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 100%
dac

dac

'Zonder' in het beroepenveld ook overnemen a.u.b.

Laatst bijgewerkt op: 

Een van de deelnemers voert nog steeds overal waar 'Zonder' vermeld wordt '####' in.

Dat is niet de bedoeling.

'Zonder' moet met een hoofdletter overgenomen worden.

 

 

Ook is er een deelnemer die de beroepen aanpast aan het geslacht: NIET DOEN.

Dat is interpreteren en we moeten immers letterlijk overnemen.

Als er bij een vrouw 'Arbeider' wordt vermeld of 'Herbergier' e.d. moeten we dat letterlijk overnemen , dus zoals het geschreven staat of als er id(em) staat met een verwijzing.

Bij aanhalingstekens moet je NIET het voorgaande overnemen, maar het veld leeg laten.