'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Stand van zaken

 • 84.526 scans
 • 311 deelnemers

 • 39.070
  • 3.8% Onbruikbaar
  • 46.2% Dubbel ingevoerd
  • 46.2% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 50%
 • 39.061
  • 3.8% Onbruikbaar
  • 46.2% Dubbel ingevoerd
  • 46.2% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 50%
Meedoen aan dit project
 
Hinke Wiersma

Hinke Wiersma

Geboorteplaats in het buitenland

Laatst bijgewerkt op: 

Moet er bij een geboorteplaats in het buitenland ook het land worden ingevoerd? Ik kan dat in de instructie niet echt vinden.

Ik zie nu dat deze vraag al eerder is gesteld, maar dat er kennelijk (nog) geen eenduidig antwoord op is gegeven. Tot die tijd kies ik er dan maar voor om het land bij de plaatsnaam te vermelden.

 

Vriendelijke groet,

Hinke

 • Jack de Vries

  Jack de Vries

  Wij hebben als uitgangspunt dat wij niet op de stoel van de ambtenaar gaan zitten. Dus land wel overnemen. 

 • Hinke Wiersma

  Hinke Wiersma

  En wat te doen als bij geboorteplaats alleen de naam van de gemeente staat vermeld?

 • Dora

  Dora

  Dan de naam van de gemeente graag overnemen. Vriendelijke groet.

 • Hinke Wiersma

  Hinke Wiersma

  Bedankt Dora, dan kan ik verder.

  Vriendelijke groet,

  Hinke