'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Stand van zaken

 • 84.526 scans
 • 311 deelnemers

 • 39.070
  • 3.8% Onbruikbaar
  • 46.2% Dubbel ingevoerd
  • 46.2% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 50%
 • 39.061
  • 3.8% Onbruikbaar
  • 46.2% Dubbel ingevoerd
  • 46.2% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 50%
Meedoen aan dit project
 
Wilma Schlüter

Wilma Schlüter

titel invoeren?

Kan het niet terugvinden in de invoerinstructie. Op de plaats waar het op de scan staat kan ik mr. niet invoeren met kleine letters, wordt automatisch Mr. Titel niet invoeren denk ik.

 • Dora

  Dora

  Klopt Wilma. De aanspreektitel Mr. hoeft niet ingevoerd te worden.
  Vriendelijke groet.