'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Stand van zaken

 • 84.526 scans
 • 339 deelnemers

 • 58.030
  • 5.1% Onbruikbaar
  • 68.7% Dubbel ingevoerd
  • 68.6% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 73.8%
 • 58.022
  • 5.1% Onbruikbaar
  • 68.7% Dubbel ingevoerd
  • 68.6% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 73.7%
Meedoen aan dit project
 
Wilma Brandenburg

Wilma Brandenburg

Wat in te vullen bij Sneek.

Mag ik er bij de gemeente Sneek vanuit gaan dat als de geboorteplaats niet is ingevuld dit inhoudt dat het om Sneek zélf gaat? Sneek vulde wél andere gemeentes in bij de geboorteplaats, maar nooit 'Sneek'.

 • Rick Weggen

  Rick Weggen

  We vullen in wat er staat. Als er niets staat, vullen we bij woonplaats #### in. Bij Sneek komt dat regelmatig voor, maar we gaan niet verbeteren of interpreteren.