'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Stand van zaken

 • 84.526 scans
 • 358 deelnemers

 • 77.808
  • 6.6% Onbruikbaar
  • 92.1% Dubbel ingevoerd
  • 92.1% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 98.7%
 • 77.808
  • 6.6% Onbruikbaar
  • 92.1% Dubbel ingevoerd
  • 92.1% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 98.6%
Meedoen aan dit project

Project info

 
Rick Weggen

Rick Weggen

Hoeveel controleurs zijn er eigenlijk en komen die wel aan bod?

Laatst bijgewerkt op: 

Beste mensen,

Volgens de statistieken zijn er 9 controleurs voor dit project. Er zijn steeds maar drie actief en die nemen alle controles voor hun rekening. Ik heb veel controles gadaan maar gun andere ook hun plaats. Misschien kunnen we een maximum per dag afspreken per controleur (idee Jack). Zo komt iedereen aan bod.

Rick