Nieuws! Lokale kronieken, 1500-1850

Schatgraven in de lokale geschiedenis van Nederland en België? Help ons om 40.000 pagina’s Nederlandstalige kronieken toegankelijk te maken!

Stand van zaken

 • 33.680 scans
 • 305 deelnemers

 • 12.429
  • 1.1% Onbruikbaar
  • 36.9% Ingevoerd
  • 23.5% Gecontroleerd
  Ingevoerd 38%
 • 7.905
  • 1.1% Onbruikbaar
  • 36.9% Ingevoerd
  • 23.5% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 24.5%
Meedoen aan dit project
dac

dac

"oplossen" afkortingen

Laatst bijgewerkt op: 

Bij controleren van Purmerend valt op dat er regelmatig afkortingen worden opgelost waar dit - volgens mij - niet de bedoeling is. Helaas worden deze afkortingen regelmatig onjuist opgelost of/en eventueel verkeerd gespeld.

In het algemeen geldt:

Bij een zgn." kriebeltje" mag je - voor zover ik uit de instructie kan opmaken-, als je zeker weet en overduidelijk is wat bedoeld wordt, oplossen.

Om onjuistheden te voorkomen graag altijd volgens de instructie zo veel mogelijk letterlijk overnemen a.u.b.

Ook graag superscript overnemen!

Bij onduidelijkheden kun je vragen stellen via dit forum.

De instructie kan dan - indien nodig - verduidelijkt worden.

@projectleiding: wat is jullie visie intussen?

 • Alie Lassche

  Alie Lassche

  Dac heeft gelijk, schrijf een afgekort woord alleen voluit als er geen enkele onduidelijkheid over bestaat om welk woord het gaat. Denk daarbij aan afkortingen als versoecke, persoon, verhaelt, ende en vande. Het dikgedrukte gedeelte is in zulke woorden afgekort, maar mag dus wel voluit getranscribeerd worden.

  Er bestaan echter ook afkortingen die niet eenduidig kunnen worden gespeld. Die moeten dus niet uitgeschreven worden. Voorbeelden zijn voorn., voorss., Mr. en octob..

  Bij twijfel dus altijd de afkorting letterlijk overnemen!

 • dac

  dac

  Laatst bijgewerkt op: 

  De spelling van de " oplossing" moet dan ook bekend zijn......

  Om verschil in interpretatie te voorkomenis het wellicht beter om niet op te lossen, maar de afkortingen letterlijk over te nemen?

 • Alie Lassche

  Alie Lassche

  De spelling van de 'oplossing' ligt in de genoemde gevallen wel voor de hand, denken we, dus dat hoeft geen probleem te zijn. Maar nogmaals, bij twijfel altijd letterlijk overnemen.

 • Rotjeknor

  Rotjeknor

  Waarom dan niet kiezen voor letterlijk overnemen. Geen twijfeling nodig, en het is aan de 'zoeker' te interpreteren wat de afkorting zou (kunnen) zijn.

 • dac

  dac

  Afgekorte namen worden ook door een of meer deelnemers " opgelost", waarbij de schrijfwijze niet altijd duidelijk is, b.v. Jb...Jacob of Jakob? Hk....Hendrik, Henderik of Hendrick?