Compareerden voor mij

Westfriezen en notarissen. Zij stelden samen duizenden akten op. Help het Westfries Archief met het indexeren van deze notariƫle akten. We werken aan 19e en 20e eeuwse akten uit Enkhuizen, Hoorn en Medemblik.

Stand van zaken

 • 430.000 scans
 • 401 deelnemers

 • 168.746
  • 0.1% Onbruikbaar
  • 39.2% Ingevoerd
  • 39.2% Gecontroleerd
  Ingevoerd 39.3%
 • 168.746
  • 0.1% Onbruikbaar
  • 39.2% Ingevoerd
  • 39.2% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 39.3%
Meedoen aan dit project

Project info

dac

dac

Omkaderen onroerende, vaste goederen. @Tamara

Laatst bijgewerkt op: 

@Tamara

Het is volgens mij duidelijker om bij onroerende/vaste goederen, waarna objecten apart vermeld worden, de objecten te laten omkaderen en de velden in te voeren dan de term onroerende goederen/vaste goederen te laten omkaderen, alleen omdat de eerste vermelding is, en de objecten daarna met alle gegevens bij onderwerpen te laten vermelden.

Nu staat er ook af en toe perceelen als eerste vermelding waarop - zals later wordt vermeld- huizen zijn gebouwd. Sommige deelnemers omkaderen daarom perceelen, maar vermelden in objectveld huizen.....

Dat klopt dus niet, want wat je omkadert moet ingevoerd worden: kortom: verwarrend.

Daarbij is het voor controleurs erg lastig en onnodig tijdrovend dergelijke vermeldingen te controleren. Invoer in de invoervelden is  overzichtelijker. Zie ook mijn vraag hierover via rapporteer deelnemer.

Instructie hierop aanpassen?

 • dac

  dac

  Laatst bijgewerkt op: 

  @J. Veerman

   

  Zag zojuist een hoogst waarschijnlijk door u ingevoerde akte, waarbij inderdaad onroerende goederen was omkaderd. Dit is echter niet nodig, want daarna worden gebouwde objecten genoemd en omschreven met kadastrale gegevens en dan is de invoer dubbel.

  U vergat te vermelden:

  F 783: bestaande in twee ovens, laschhuis, turflootsen, Knechtswoning en Kantoor.

  Toevoegingen moeten immers ingevoerd worden of vermeld worden bij onderwerpen.

  Gisteren zag ik in een akte de term onroerende goederen met daarbij kadastrale gegevens waar niet duidelijk was of deze al dan niet gebouwde objecten betreffen. Er werden geen objecten genoemd. Dan moet je onroerende goederen omkaderen en ook de kadastrale gegevens invoeren in de daarvoor bestemde velden.

 • Tamara (Westfries Archief)

  Tamara (Westfries Archief)

  Ik zie dat deze vraag omhoog gezet is. Speelt het nog steeds?

  Zo ja, dan zal ik onderzoeken of het een probleem is bij een of bij meerdere deelnemers.

  Vriendelijke groet, Tamara

 • dac

  dac

  Laatst bijgewerkt op: 

  Er is of er zijn deelnemers die nog steeds 'onroerende goederen' als eerste vermelding omkaderen en als object invoeren waar in de tekst vervolgens  b.v. huis en erf wordt vermeld.

  Deelnemers vermelden dan huis en erf met kadastrale gegevens bij onderwerpen, terwijl je huis en erf "gewoon" kunt omkaderen en in het objectveld kunt invoeren en de kadastrale gegevens ook in het daarvoor bestemde veld kunt invoeren.

  Dan is dus duidelijker om 'huis en erf' te omkaderen en een omschrijving als 'onroerende goederen' niet als eerste vermelding van de locatie/het object te beschouwen, lijkt me.

  @Tamara

 • dac

  dac

  @Tamara, 

   

  Dit probleem speelt nog steeds: zie mijn meldingen.

  Graag deelnemer(s) uitleggen zoals hierboven beschreven staat.