Zaanse transportakten 1560 - 1811

Helpt u mee om misschien wel de belangrijkste bron van het Zaanse verleden beter toegankelijk te maken?

Stand van zaken

 • 51.118 scans
 • 77 deelnemers

 • 734
  • 0.7% Onbruikbaar
  • 1.4% Dubbel ingevoerd
  • 0% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 2.1%
 • 14
  • 0.7% Onbruikbaar
  • 1.4% Dubbel ingevoerd
  • 0% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 0.7%
Meedoen aan dit project
yvonnelmc

yvonnelmc

Zaans woordenboek

Laatst bijgewerkt op: 

ik vind het leuk om de voor mij onbekende woorden op te zoeken of na te vragen. Heb je ook zo'n interessant woord, reageer dan op dit bericht dan maak ik er een mooie verzameling van.

Ab intestato - "zonder testament" de overledene heeft dan geen testament, de erfgename is een natuurlijke of naaste erfgenaam bloedverwant. Bron: encyco.nl

Bijlbrief -vroeger: een door de werf afgegeven document, dat een soort geboortebewijs van het schip is. Voorloper van de meetbrief. Oorspronkelijk echter een schuldbekentenis van de koper aan de werf. Oorspronkelijk: een schuldbrief opgemaakt in verband met bouw, herbouw, verbouw of reparatie aan huis of schip.
bron: debinnenvaart.nl

Kaats- een schuur zonder zolder, gedekt met een lessenaarsdak. De ondersteunende houtconstructie bestaat uit een aantal jukken, waarvan de dakliggers onder een betrekkelijk flauwe helling , dmv zwiepingen aan de stijlen zijn verbonden. De constructie van een kaats vereiste daarom weinig vakmanschap. 
Bron: Joostdevree.nl

Kustings,kustingsbrief - vroeger de benaming voor een hypotheekbrief, den schuldbrief, waarbij vaste goederen als onderpand werden verbonden. „Hij heeft een kusting op dat huis”; beteekende. „dat huis is voor zooveel (als het bedrag der kusting beloopt) verbonden.” De kustingbrief werd voor schepenen verleden, doch er bestonden toen geen openbare registers van inschrijving, zoodat hetzelfde goed met meerdere kustingen kon zijn bezwaard.
Bron Ensie.nl

prikschot. Dit was een belasting, gebaseerd op een geschat inkomen of bezit of op een aanslag in de belasting op onroerend goed. De hoogte van de prik moest geregeld vastgesteld worden. In de Franse tijd ging de prik regelmatig omhoog. In 1797 kwam de prik in Oostzaandam van f 8 op f 11

Bron: Zaanwiki.nl 

Schut-kunstwerk dat tot doel heeft het waterniveau aan één der zijden van de sluis te handhaven of onder controle te kunnen houden
Bron: de binnenvaart.nl

Tweebeen,
een stuk land, omringd door water, met in het midden nog
een sloot. Als je een spijkerbroek op de grond legt, dan is dat
"driebeen" niet meer zo moeilijk te
verklaren, een stuk land met niet één, maar twee sloten en omringddoor water. Een spijkerbroek met een extra pijp, zeg maar.

Weereen stuk (polder-)land tussen twee sloten, met de smalle kant aan een dijk


 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  Hoi Nico ik heb een verklaring gevonden

  bron: Richard Keijzer 2006

  Enig verder speuren bracht aan het licht dat een tweebeen een stuk land is, omringd door water, met in het midden nog een sloot. Als je een spijkerbroek op de grond legt, dan is datdezelfde vorm.

  Dat eenmaal gevonden hebbend was "driebeen" niet meer zo moeilijk te
  verklaren, een stuk land met niet één, maar twee sloten en omringd
  door water. Een spijkerbroek met een extra pijp, zeg maar.