Wie Woont Waar – bevolkingsregisters Zeeland 1900 – 1938

Help het Zeeuws Archief om de gegevens uit bevolkingsregisters beschikbaar te stellen voor iedereen met Zeeuwse roots en voor tal van onderzoekers!

Stand van zaken

 • 140.217 scans
 • 723 deelnemers

 • 99.923
  • 10.8% Onbruikbaar
  • 71.3% Dubbel ingevoerd
  • 71.3% Gecontroleerd
  Dubbel ingevoerd 82.1%
 • 99.923
  • 10.8% Onbruikbaar
  • 71.3% Dubbel ingevoerd
  • 71.3% Gecontroleerd
  Gecontroleerd 82%
 
Foort

Foort

Verzoek: alleen gegevens over beroep overnemen die in de betreffende kolom beroep staan

Laatst bijgewerkt op: 

Er zijn registers waar achter de achternaam met potlood een aantekening is gemaakt, die lijkt op: arb. (zie voorbeeld). Dit wordt door enkelen als "Arb." overgenomen in het veld Beroep.

 

Een dringend verzoek om dat NIET te doen. Neem alleen gegevens over uit de kolommen die daarvoor zijn bedoeld.