AlleFriezen - Bevolkingsregisters

Help mee met het ontsluiten van de bevolkingsregisters van alle Friezen. In dit project de registers uit het tijdvak 1850-1939 van de volgende gemeentes: Boarnsterhim (sinds 1 januari 2014 opgegaan in de gemeente Leeuwarden), Littenseradiel, Schiermonnikoog, Vlieland, Harlingen, Friese Meren, Kollumerland, Tytsjerksteradiel en Menaldumadeel c.a. . Er volgen er meer.

Current status

 • 317.015 scans
 • 1.288 participants

 • 286.297
  • 3.4% Unusable
  • 90.3% Double entered
  • 90.2% Validated data
  Double entered 93.7%
 • 286.097
  • 3.4% Unusable
  • 90.3% Double entered
  • 90.2% Validated data
  Validated data 93.6%
Participate in this project

Project info

 
Archiefwrotter

Archiefwrotter

Voortgang project

Beste vrijwilligers,

Het is erg lang stil gebleven rond dit mooie project. Nog niet zo lang geleden zijn we als redactieraad benaderd door een van de vrijwilligers met vragen over de voortgang van dit project. Een terechte vraag en er is geen goede reden aan te geven waarom er vanuit de redactieraad geen antwoord is gekomen. De redactieraad worstelt al geruime tijd met haar juridische status en de vertegenwoordiging daarin. Nog niet zo lang geleden heeft dat uiteindelijk geleid tot een convenant waarin heldere afspraken staan. En dat werd hoog tijd, er bleef namelijk te veel liggen. Een andere reden is dat de redactieraad momenteel geen scans voorradig heeft die we weer beschikbaar kunnen stellen. We zijn daarbij afhankelijk van de deelnemende gemeenten. Zij moeten middelen beschikbaar stellen om originele bronnen te laten scannen. En die gemeenten zijn er helaas op dit moment niet. Wel blijft het de intentie van de redactieraad om alle registers van zowel de Burgerlijke Stand als de Bevolkingsregisters van de Friese gemeenten hier te laten onsluiten en beschikbaar te stellen op de mooie, veel bezochte, genealogische site www.allefriezen.nl 

Wel zijn we heel blij met de behaalde resultaten tot nu toe. Maar liefst meer dan 300.000 scans zijn ontsloten door de inzet van meer dan 1000 vrijwilligers. Een geweldig resultaat en de redactieraad is de vele vrijwilligers daar ook zeer erkentelijk voor. Het lijkt trouwens dat de klussen nog niet af zijn gezien de procenten die aangegeven worden. De resterende werkzaamheden liggen waarschijnlijk voor een groot deel bij de redactieraadleden (correctiewerkzaamheden). 

De redactieraad gaat zich de komende maanden buigen over een vervolg invoerklus. Of deze er komt is lastig te zeggen, zoals gezegd zijn we daarbij sterk afhankelijk van de gemeenten.

We hopen dat de vele vrijwilligers tot die tijd andere invoerklussen blijven doen op de site Velehanden want ook de overige archiefdiensten kunnen die hulp goed gebruiken.

Nogmaals dank voor jullie geleverde inspanningen en excuus voor de trage en late reacties van onze zijde. 

Jelle Hoekstra.

 

 • Laura Heijdra

  Laura Heijdra

  Beste Jelle,

  Fijn dat je een reactie hebt geplaatst. De uitleg is duidelijk en verhelderend.

  Dank.

  Laura Heijdra

 • Willie Bouma

  Willie Bouma

  Is het een idee om de aandacht van de media te zoeken om de nog ontbrekende gemeenten te stimuleren om hun verantwoordelijkheid te nemen m.b.t. dit project ? Of op andere manieren te lobbyen?