Traliewerk / Traaljewurk

Eeuwenlang bevolkten veel kostgangers de diverse Friese gevangenissen. Je vindt de namen en bijbehorende informatie van verdachten en veroordeelden terug in de inschrijfregisters van de betreffende gevangenis. Deze registers uit het zogeheten Gevangeniswezen zijn vanaf 1797 bewaard gebleven in ons archief. Help jij mee om deze gegevens hier uit te halen en zo voor iedereen toegankelijk te maken? Wellicht kom je nog een voorouder tegen…

Current status

 • 41.745 scans
 • 616 participants

 • 11.370
  • 0.1% Unusable
  • 27.2% Double entered
  • 19.9% Validated data
  Double entered 27.3%
 • 8.289
  • 0.1% Unusable
  • 27.2% Double entered
  • 19.9% Validated data
  Validated data 19.9%
Participate in this project

Project info

 
Jetske (Tresoar)

Jetske (Tresoar)

De Friese Genealogische Contactdag 2024

'Wêr komme jo wei en fan wa binne jo ien ?’ Iedereen is wel nieuwsgierig naar wie hij of zij is en waar zijn of haar voorouders vandaan komen. Wil je daar meer over weten? Kom dan op zaterdag 6 april naar de 17e Friese Genealogische Contactdag in Tresoar en bij het HCL. De dag is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in het doen van voorouderonderzoek. Zowel doorgewinterde als beginnende genealogen zijn van harte welkom op dit gratis evenement. Deze editie staat in het teken van ‘Immigranten in Friesland door de eeuwen heen’. Friesland had in vorige eeuwen, net als de overige Nederlanden, een grote aantrekkingskracht op mensen uit de omgeving en omringende landen, die om verschillende redenen hun oorspronkelijke woongebied moesten verlaten.

De Genealogische Contactdag is het grootste Friese evenement op het gebied van familiegeschiedenis en een dag vol kennisuitwisseling. Op de informatiemarkt kunnen standhouders bezoekers vertellen over hun interesse in de familiegeschiedenis, familiewapens en er zijn diverse verenigingen en particulieren met genealogische gegevens. Ook het CBG (Centrum voor familiegeschiedenis) is met een stand aanwezig. Daarnaast kunnen bezoekers rondleidingen volgen door de depots van het HCL en Tresoar en zijn er lezingen, met als gezamenlijk thema: Immigratie uit Duitstalige gebieden.

De 17e Friese Genealogische Contactdag wordt georganiseerd door het Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy in samenwerking met de NGV Afdeling Friesland, de Stichting FAF, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar. De toegang is gratis. Voor de rondleidingen graag vooraf aanmelden. Zie hier voor het meest actuele overzicht van het programma.