Waarvan akte!

Help mee om de archieven van notarissen uit het Gelders rivierengebied beter toegankelijk te maken.

Current status

 • 17.144 scans
 • 374 participants

 • 14.751
  • 12.6% Unusable
  • 86% Entered
  • 56.7% Validated data
  Entered 98.6%
 • 9.725
  • 12.6% Unusable
  • 86% Entered
  • 56.7% Validated data
  Validated data 69.3%
Participate in this project

Project info

Minte Poldervaart - RAR

Minte Poldervaart - RAR

Jaaroverzicht 2022 - Mooie resultaten met leuke en opmerkelijke gebeurtenissen

Updated at: 

 

29 december 2022…

Het moment om terug te blikken op het afgelopen jaar met mooie resultaten, leuke en opmerkelijke gebeurtenissen.

 

322 deelnemers zijn betrokken bij het project, waarvan een groep van circa 10 deelnemers wekelijks één of meerdere scans invoert.

Enkelen van jullie zijn dagelijks actief en dat al 2 jaar. In oktober van dit jaar aandacht voor dit tweejarig lustrum.

 

Het project is in de afrondende fase. In de loop van 2023 zullen alle 17.144 scans zijn ingevoerd met meerdere akten per scan.

 

Op dit moment zijn 12.711 scans met 301.631 akten ingevoerd.

Per maand komen daar gemiddeld 463 scans en zo’n 10.000 akten bij.

 

 

Januari, februari en augustus waren de topmaanden voor het aantal invoerde scans.

Wellicht omdat een aantal van jullie ook vanaf de vakantiebestemming invoerde; trage internetverbinding of niet.

 

Op 17 augustus werden de meeste scans van het hele jaar ingevoerd met een totaal van 33 scans.

Diezelfde dag werd een hittegolf met hevige buien verdreven uit Nederland.

 

 

Voor 12 van de 16 standplaatsen is de invoer inmiddels afgerond.

 

 

Achter de schermen is het afgelopen jaar hard gewerkt aan verwerking van alle invoergegevens om deze gereed te maken voor publicatie.

Per serie akten in een repertorium worden de gegevens met een API – Application Programming Interface – uit de bestanden van Vele Handen gehaald.

Vervolgens worden de gegevens – inmiddels geautomatiseerd – bewerkt en geüpload naar de website van het RAR en ook vindbaar via bijvoorbeeld sites als www.archieven.nl.

 

Van de ingevoerde data zijn in 2022 bijna 6 standplaatsen volledig gepubliceerd op de website.

 

Inmiddels zijn 148.048 personen te vinden onder Personen in [Bron] notariële akten.

 

 

Met een zoekwoord in ‘Alle velden’ kan overigens ook gezocht worden op een trefwoord in de omschrijving van de akten.

Bijvoorbeeld ‘boedelscheiding’ of het woord ‘voogd’.

 

 

Opmerkelijk: in de publicaties van akten tot nu toe kunnen al 6.456 persoonsnamen gevonden worden gekoppeld aan akten met het woord ‘voogd’ in de omschrijving.

 

Bijvoorbeeld Cornelis van Maurik Dirkszoon als voogd over Dirk en Cornelis van Alphen.

 

 

Alle bijzondere, opmerkelijke en interessante omschrijvingen merkten jullie aan met de knop ‘Opmerkelijk’.

Zo zijn ook in 2022 héél wat personen, vreemde woorden en begrippen met vragen en verhalen gepasseerd op het forum; allemaal personen die een akte lieten opmaken bij één van de notarissen in het Rivierengebied of zelf notaris waren met een bijzonder verhaal.

 

Wat te denken van Wilhelmus Marinus Johannes Arendts, de notaris die eigenhandig de moeilijk leesbare akten van Opheusden schreef, Johannes Antonius van Heumen (1846-1931) notaris te Tiel en oudste notaris van Nederland in zijn tijd of Hendrik van Dieden (1765-1856), de grondlegger van 200 jaar notariaat in Ammerzoden (1813-heden).

 

Ook opvallend de opmerkelijke plaats van overlijden van Christiaan Beijnen (Beusichem 1856- Gorbea, Chili 1947) en hoe hij via Zuid-Afrika in Chili belandde, maar ook Pieter de Clerk, Resident van Cadoe in Indië of Jean Auguste Weber (1779-1866), luitenant in de Java-oorlog.

 

Dan de geheimzinnige brief uit 1562 van Guillaume de Nassau of het bijzondere leven van Ger(h)ardus Emaus de Micault (1798-1863) - kunstenaar en ontvanger ’s Rijksbelastingen. Isa(a)c Anne Nijhoff (1795-1863) zoon van de stichter van Nijhoff uitgeverijen en het verband met de brug bij Zaltbommel, Frederik Hendrik van Persijn als protector van het weeshuis in Culemborg en Gerard Leonard Frederik Philips (1858-1942) grondlegger van de Koninklijke Philips. De familie Von Rosenthal in Culemborg of de man met de bijzondere achternaam met de van der Mr. Ridder Johannes Baptist Josephus Nicolaus de van der Schueren en Jan Adriaan Zijnen, zeepzieder te Zaltbommel.

 

Ook opmerkelijke begrippen of gebeurtenissen als:

een boete voor de notaris,

een bovenlander,

Braad-aal,

Canadabomen of peppelbomen,

Frans-Republikeinse kalender,

Geestelijke dogter of klopje,

Grepgras,

Keen(schip),

Loting voor de Nationale Militie,

de aanleg van het Kanaal van Steenenhoek,

Noodrijs,

Bunder, roede en el,

de betekenis van het Franse regain,

Scheuren van land,

Schoofbloot,

Snelazijn,

de Polders P(a)rijs(ch) en Neerprijs,

de Wilhelminapolder,

Sleepboot Progressus,

een Sleepkaan,

een Snuivertje,

Spaailand, ook wel spaadland of spaland,

een Trasmolen,

Vereniging "Uw Koninkrijk kome! onder de zinspreuk Bidt en werkt",

het Visscherscollegie

Walchersche erwten

Zakkendragers

 

Zo blijken veel akten een bron van informatie te herbergen.

 

Notariële akten in top 10 als bronnen voor historisch onderzoek - Gen | Magazine voor familiegeschiedenis, oktober 2022

 

In het artikel Proces van Zwarigheden viel al eerder te lezen hoe moeizaam de afwikkeling van een nalatenschap kan verlopen.

Via de omschrijving in het repertorium was de originele akte te vinden.

 

RAR 1505-8026, akte 341 – Repertorium notaris Arie Harp, Opheusden, 1921

 

RAR 1505-8026 Archieven van notarissen in Opheusden, 1815-1935, A. Harp, akte 341

 

In de originele akte bleken bijvoorbeeld – naast de verklaringen van alle betrokkenen – ook alle roerende en onroerende goederen gedetailleerd beschreven.

Zo kon worden vastgesteld waar het onroerend goed uit de akte was gesitueerd.

 

Onroerend goed aan de ‘Lakemondsche straat’ te Opheusden, 1921 - Topotijdreis.nl

 

Met alle gegevens uit de notariële akten is een reconstructie te maken van de afwikkeling van de erfenis, waarmee de volgende vermelding in de ‘Tielsche courant’ op 11 maart 1922 een achtergrondverhaal (context) krijgt.

 

 

Notariële akten: een rijke bron van informatie.

 

In het project Waarvan akte! worden deze akten één voor één digitaal toegankelijk en vindbaar gemaakt door jullie met geweldige resultaten!

 

Namens het RAR en vooral alle onderzoekers,

dank jullie wel voor wederom fantastisch werk in 2022!

 

 

 

 

 

 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  Beste Minte, Sil en alle collega-invoerders

  Leuk zo'n overzicht en goed om te zien dat we de gang er in houden!

  Met veel plezier heb ik ook dit afgelopen jaar aan dit project gewerkt. Mijn poging om aan het eind van 2022 de 2500 ingevoerde scans te bereiken, is helaas gestrand. Maar zo kunnen we nog een weekje langer van dit project en de daaruit komende verhalen van Minte genieten. Ik hoop dat jullie al aan het nadenken zijn over een vervolg. Ik heb in twee jaar heel veel geleerd over het leven in het, mij tot dan eigenlijk totaal onbekende, Gelderse rivierengebied. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, maar een zo betrokken projectleiding als bij dit project maakt het extra leuk om er aan mee te werken. Ik ga in het nieuwe jaar gewoon lekker door met invoeren.

  Ik wens jullie allemaal een jaar vol vreugde, vriendschap, gezondheid en geluk, kortom
  Een schitterend, sprankelend en boeiend 2023

 • FritsK

  FritsK

  Beste Minte,

  Bedankt voor het jaaroverzicht. Leuk om alles weer eens op een rij te zien.

  Ik heb dan bij lange na niet de productie van Yvonnelmc maar ik heb wel het hele jaar met plezier en interesse aan dit project gewerkt. Ook bij mij is de interesse voor het gebied gewekt mede omdat de voorouders van mijn moeder er in de 18e en 19e eeuw woonden (o.a. Culemborg, Haaften, Hedel, Vuren). Ik ben er tijdens het puzzelen met namen een paar tegen gekomen. Afgelopen zomer heb ik er twee mooie fietstochten gemaakt; vanuit Heerewaarden en vanuit Zaltbommel naar het zuiden. Bij de laatste tocht doorkruiste ik het gebied dat ik nu tegenkom in de aktes van Ammerzoden.

  Mede door de betrokken projectleiding die ons mooie goed gedocumenteerde verhalen voorschotelt vind ik dit project ook erg leerzaam. Het is meer dan alleen maar overtypen van tekst en ik hoop er komend jaar ook weer aan te kunnen bijdragen.

  Ik wens de projectleiding en natuurlijk ook alle collega-invoerders en een gezond en gelukkig 2023!

 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  Dank jullie wel voor de lekkere attentie die net bij mij bezorgd werd. Ik zal ervan genieten! 

 • Jenneke Kievit

  Jenneke Kievit

  Lekkere attentie? Heb ik iets gemist, Yvonne? Of zou het alleen voor jou zijn?

 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  Jenneke, Dat denk en hoop ik toch niet!