Waarvan akte!

Help mee om de archieven van notarissen uit het Gelders rivierengebied beter toegankelijk te maken.

Current status

 • 17.144 scans
 • 384 participants

 • 15.023
  • 12.7% Unusable
  • 87.6% Entered
  • 60.3% Validated data
  Entered 100%
 • 10.330
  • 12.7% Unusable
  • 87.6% Entered
  • 60.3% Validated data
  Validated data 72.9%
Participate in this project

Project info

 
Minte Poldervaart - RAR

Minte Poldervaart - RAR

Al een HALF MILJOEN persoonsnamen online beschikbaar!

 

Achter de schermen wordt hard gewerkt alle akten gereed te maken voor publicatie.

Een groot deel van alle akten is inmiddels online beschikbaar.

 

Inmiddels is het aantal gepubliceerde persoonsnamen uit dit project 500.860!

Ruim een half miljoen persoonsnamen zijn dus al online beschikbaar.

 

 Bron: www.regionaalarchiefrivierenland.nl / Personen in Notariële akten, 24-04-2024

 

Invoerders en controleurs, gefeliciteerd met deze mooie mijlpaal.

Heel erg bedankt voor jullie inzet voor dit project!

 

 

Namens het Regionaal Archief Rivierenland,

Sil van Doornmalen en Minte Poldervaart