'Fan wa bisto ien?' Bevolkingsregisters Súdwest-Fryslân 1850 - 1922

Help mee met het toegankelijk maken van de bevolkingsregisters van de gemeente Súdwest-Fryslân 1850-1922. Het gaat om de volgende gemeenten: Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, IJlst, Sneek, Stavoren Wijmbritseradeel, Workum en Wonseradeel.

Current status

 • 84.526 scans
 • 364 participants

 • 77.808
  • 6.3% Unusable
  • 92.1% Double entered
  • 92.1% Validated data
  Double entered 98.4%
 • 77.808
  • 6.3% Unusable
  • 92.1% Double entered
  • 92.1% Validated data
  Validated data 98.4%

Project info

 
Jack de Vries

Jack de Vries

Finishlijn binnen bereik, er volgt nog een ererondje

Ik denk dat over een paar dagen alle gegevens zijn ingevoerd en gecontroleerd. Maar dat betekent niet dat het hele project dan is afgerond. Sommige scans zullen opnieuw aangeboden worden, omdat in sommige gevallen wel begonnen is met invoeren, maar het invoeren dan niet is afgerond.