'Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?

Help mee met het toegankelijk maken van de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) van de vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân circa 1850-1922.

Current status

 • 38.018 scans
 • 220 participants

 • 13.856
  • 15.4% Unusable
  • 36.4% Double entered
  • 36.4% Validated data
  Double entered 51.8%
 • 13.854
  • 15.4% Unusable
  • 36.4% Double entered
  • 36.4% Validated data
  Validated data 51.9%
Participate in this project

Project info

René Rispens (De Fryske Marren)

René Rispens (De Fryske Marren)

Aanvulling/verduidelijking op invoerinstructie van 6 december!

Updated at: 

Beste deelnemers,

Een instructie kan altijd beter, daarom nog enkele aanvullingen/verduidelijkingen:

T.a.v. de invoer:

 • hoewel het beroepsveld niet verplicht is gemaakt, graag toch vier hekjes "####" invullen als het beroep niet ingevuld/leeg is gelaten;
 • graag spaties invullen daar waar nodig of overnemen (ik weet namelijk niet of die later nog automatisch kunnen worden toegevoegd);
 • wanneer er in het beroepenveld "idem", "id". staat het eerste uitgeschreven beroep invoeren. Bij een liggend streepje "-" of  "~" graag vier hekjes invoeren: "####";
 • bij een teken dat boven de normale schrijfhoogte is geplaatst met een kleiner lettertype (het zogenaamde superscript) bijvoorbeeld "Mr of mr" met de "r" kleiner en hoger geplaatst voegen we een underscore (_) toe. Als er Mr. of mr. staat zonder superscript voeren we Mr. of mr. in met (zonodig) een punt;
 • we gebruiken geen ligatuur (samensmelting van twee lettertekens). Gebeurt nog wel eens bij namen als "Taeke" en "Aebe";
 • geen "y" invoeren als er duidelijk een "ij" staat en
 • toevoegingen en/of wijzigingen in potlood niet meenemen;
 • bij vermelding van de weduwe het volgende. Stel dat er staat "Wijnia Lijkeltje wed. D. Bokma" in het achternaamveld vermelden "Wijnia wed. D. Bokma", in het voornaamveld "Lijkeltje".
 • niet verplichte velden worden leeggelaten met uitzondering van het beroepsveld. Graag hier vier hekjes "####" invullen als het beroepsveld niet is ingevuld/leeggelaten;
 • namen die (met pen) doorgestreept zijn worden ook ingevoerd, en wel in de volgende volgorde: eerst de doorgestreepte en vervolgens de verbeterde (als die ook vermeld staat);
 • bij doorgestreepte gegevens (met pen) van namen en beroepen: ingeval een naam én beroep is doorgestreept worden deze als eerste ingevoerd en de tweede naam en beroep vervolgens op de volgende regel. Staat er geen beroep bij de tweede naam hier hekjes "####" invoeren. Is alleen het beroep gewijzigd dan in dit veld eerst het doorgestreepte beroep invoeren en vervolgens na een spatie het gewijzigde beroep.

T.a.v. de controle:

 • Jack en ik controleren de scans met namen ingevoerd in een extra kolom, want daar zitten nogal eens verschillen in en deze kunnen veel vragen oproepen. Gebruik in die gevallen de knop 'rapporteer een probleemgeval" met vermelding "namen toegevoegd in extra kolom". Halen we die er later uit.

Hoop dat jullie hiermee uit de voeten kunnen en laat het anders even weten!

Gr.

René

 

 

 

 

 • dac

  dac

  Updated at: 

  * vervallen reactie

 • dac

  dac

  Updated at: 

  • @Jack
  • @René
  • Hierboven staat: geen "y" invoeren als er duidelijk een "ij" staat en in de invoerinstructie staat - na de laatste update -  dat we werken met de stelregel dat na een klinker altijd een y ingevoerd moet worden. Jack wilde dat.
  • N.B.Verwijder dus a.u.b.: 'geen y invoeren als er duidelijk een ij staat', want dat stond in een vorige versie van de instructie.