'Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?

Help mee met het toegankelijk maken van de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) van de vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân circa 1850-1922.

Current status

 • 38.018 scans
 • 236 participants

 • 20.438
  • 25.5% Unusable
  • 53.8% Double entered
  • 50% Validated data
  Double entered 79.3%
 • 19.028
  • 25.5% Unusable
  • 53.8% Double entered
  • 50% Validated data
  Validated data 75.6%
Participate in this project

Project info

 
Jack de Vries

Jack de Vries

Kohieren Hindeloopen staan on-line

Weer een mooie mijlplaal. De ruim 19.000 namen die staan vermeld in de kohieren van hoofdelijke omslag van de vroegere gemeente Hindeloopen, staan dankzij jullie inspanningen sinds vandaag on-line op www.allefriezen.nl. Dank daarvoor!