Actum in camere. Getuigenverklaringen uit het archief van de Brugse schepenbank (1700-1795)

Help ons mee de automatisch getranscribeerde achttiende-eeuwse getuigenverklaringen uit het archief van de Brugse schepenbank te corrigeren en draag zo je steentje bij aan het onderzoek naar het dagelijkse leven in het verleden!

Current status

 • 13.759 scans
 • 155 participants

 • 10.617
  • 1.5% Unusable
  • 77.2% Entered
  • 65% Validated data
  Entered 78.7%
 • 8.944
  • 1.5% Unusable
  • 77.2% Entered
  • 65% Validated data
  Validated data 66.5%
Participate in this project

Project info

 
Ward Leloup

Ward Leloup

Een nieuw gezicht

Dag allen

Met de overgang van het oude naar het nieuwe jaar heeft Tom Bervoets, projectleider van dit project, de overstap gemaakt naar een nieuwe job. Er was niet onmiddellijk een vervanger voor hem, waardoor er een tijdje een afwezigheid was van een projectleider. Daarvoor bieden we onze oprechte excuses aan. Vanaf heden neem ik een deel van Toms taken over en zal ik proberen dit project zo goed mogelijk op te volgen. Stel dus gerust vragen in het forum en dan help ik jullie naar mijn beste vermogen!

Hartelijke groet, Ward Leloup