Actum in camere. Getuigenverklaringen uit het archief van de Brugse schepenbank (1700-1795)

Help ons mee de automatisch getranscribeerde achttiende-eeuwse getuigenverklaringen uit het archief van de Brugse schepenbank te corrigeren en draag zo je steentje bij aan het onderzoek naar het dagelijkse leven in het verleden!

Current status

 • 8.539 scans
 • 145 participants

 • 8.443
  • 1.1% Unusable
  • 98.9% Entered
  • 92.8% Validated data
  Entered 100%
 • 7.920
  • 1.1% Unusable
  • 98.9% Entered
  • 92.8% Validated data
  Validated data 93.9%
Participate in this project

Project info

 
Ward Leloup

Ward Leloup

Een nieuwe reeks scans is onderweg

Momenteel legt een jobstudent de laatste hand aan de voorbereiding van een nieuwe reeks scans en transcripties om te controleren. Vooraleer we de transcripties aan jullie kritische blik kunnen onderwerpen, dienen we immers een aantal voorbereidende stappen te ondernemen.

Een eerste stap is het maken van hoogwaardige scans van de registers met criminele ondervragingen in het Brugse Rijksarchief. Vervolgens worden de aparte getuigenverklaringen in die registers geïdentificeerd en verzamelen we een aantal basisgegevens (datum, naam getuige, de taal van de getuigenis...). Daarnaast worden de foto's ook handmatig bijgeknipt en hernoemd zodat we ze per getuigenverklaring kunnen ordenen. Voor deze reeks werden dertien registers ingescand, goed voor zo'n 5200 foto's van bijna 3000 getuigenissen uit het achttiende-eeuwse Brugge.

De transcripties worden automatisch gegenereerd met behulp van artificiële intelligentie, waarbij we de Transkribus-tool hebben 'getraind' om het handschrift van de bronnen te herkennen en in tekstdocumenten om te zetten. Daarvoor moeten eerst tekstblokken en regels worden aangeduid op de foto's. Dit kan deels automatisch, maar vereist een handmatige controle (en eventueel correctie) van elke foto. Indien een regel niet wordt aangeduid of er een verkeerde volgorde in de regels sluipt, leidt dat immers ook tot een fouten in de transcriptie die niet zo makkelijk recht te zetten zijn (zoals jullie misschien al zijn tegengekomen). Dit is een tijdrovend werkje en mijn dank gaat dan ook uit naar de jobstudenten die hierbij hebben geholpen!

Eenmaal deze controle is afgerond kunnen we de transcripties laten genereren en op dit platform plaatsen. Uiterlijk in januari kunnen we jullie dus opnieuw een reeks verhalen uit de achttiende eeuw voorschotelen!

 

 • Suzanne Knibbeler-Costima

  Suzanne Knibbeler-Costima

  Updated at: 

  18 februari 2024, komen er nog meer scans?

  @velehanden @projectleider