Traliewerk / Traaljewurk

Eeuwenlang bevolkten veel kostgangers de diverse Friese gevangenissen. Je vindt de namen en bijbehorende informatie van verdachten en veroordeelden terug in de inschrijfregisters van de betreffende gevangenis. Deze registers uit het zogeheten Gevangeniswezen zijn vanaf 1797 bewaard gebleven in ons archief. Help jij mee om deze gegevens hier uit te halen en zo voor iedereen toegankelijk te maken? Wellicht kom je nog een voorouder tegen…

Current status

 • 41.745 scans
 • 616 participants

 • 11.370
  • 0.1% Unusable
  • 27.2% Double entered
  • 19.9% Validated data
  Double entered 27.3%
 • 8.289
  • 0.1% Unusable
  • 27.2% Double entered
  • 19.9% Validated data
  Validated data 19.9%
Participate in this project

Project info

MonicaCS

MonicaCS

Artikelen uit het wetboek

Updated at: 

Artikel 461

Hij die, zonder daartoe gerechtigd te zijn, zich op eens anders grond waarvan de toegang op een voor hem blijkbare wijze door de rechthebbende is verboden, bevindt of daar vee laat lopen, wordt gestraft met geldboete van de eerste categorie.


 • Jacqueline Tulleners

  Jacqueline Tulleners

  Zo zie je ook vaak met "Artikel 453: het is strafbaar om zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg te bevinden". 

 • MonicaCS

  MonicaCS

  Ik heb de titel van dit draadje even aangepast. Kunnen we hier de diverse artikelen en hun tekst plaatsen voor wie er nieuwsgierig naar zijn.

 • MonicaCS

  MonicaCS

  Artikel 453 

  het is strafbaar om zich in kennelijke staat van dronkenschap op de openbare weg te bevinden

 • Jacqueline Tulleners

  Jacqueline Tulleners

  Art 450: "Die morele plicht wordt een rechtsplicht ingeval de hulpbehoevende in levensgevaar verkeert en de burger in staat is de nodige hulp te verlenen. Het nalaten van het verlenen van die hulp is in artikel 450 van het Wetboek van Strafrecht (Sr) als overtreding strafbaar gesteld". 

  Straf in deze 1 maand principale hechtenis

 • Jacqueline Tulleners

  Jacqueline Tulleners

  "In de zomer van 1916 was het vooruitzicht van de voedselvoorraden zo somber geworden dat Folkort Posthuma, de Minister van Landbouw, Handel en Nijverheid, een nieuw wetsontwerp indiende. Deze nieuwe wet werd later bekend als de Distributiewet".