Van de Wieg tot het Graf

Drie mijlpalen in een levensweg: geboorte, huwelijk en de dood. Gemeenten houden deze gebeurtenissen al twee eeuwen nauwkeurig bij. Het Gelders Archief wil al deze levens uit de vergetelheid halen en op onze website zetten. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we al meerdere keren de hulp van honderden bevlogen vrijwilligers ingeschakeld. Helpt u mee in onze volgende grote indexeringsslag?

Current status

 • 266.814 scans
 • 731 participants

 • 172.490
  • 18.8% Unusable
  • 64.6% Double entered
  • 64.6% Validated data
  Double entered 83.4%
 • 172.472
  • 18.8% Unusable
  • 64.6% Double entered
  • 64.6% Validated data
  Validated data 83.4%
Participate in this project

Project info

 
Ida

Ida

commies-ontvanger

Ter aanvulling op het stukje over de commies kwam ik deze omschrijving tegen in een jaarboekje uit 1896.

Vooral de laatste alinea vond ik wel grappig. Soort "werken naar je pensioen" functie?

De betrekking van Commies-Ontvanger is ingesteld voor de waar-
neming van kleine ontvangkantoren der directe belastingen, invoerrechten
en accijnzen, welke daartoe door de Koningin worden aangewezen,
volo-ens art. 8 van het Besluit van 20 M e i 1869, n°. 29 (Few.no. 79).
Deze kantoren zijn bij K o n . besl. van 3 Nov. 1887 , n°. 29 (Verz. n". 90),
verdeeld in twee categorien: de eerste met eene bezoldiging van
f 1100 's jaars en, zoo noodig, eene vergoeding voor bureaukosten;
de tweede met eene bezoldiging van / 7 4 4 'sjaars.
De Commies-Ontvanger is tevens belast met de verificatie of visitatie
van de goederen ten zijncn kantore aangebracht.
Voor die der tweede categorie komen alleen in aanmerking Commiezen,
die door gedrag en ijver uitmunten, doch wegens hun leeftijd of door
lichamelijke gebreken, voor den actieven dienst niet of niet meer ten
voile geschikt zijn. Commiezen-Ontvangers blijven voor andere betrek-
kingen buiten aanmerking.

 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  @Ida, commies aangevuld op de lijst met link naar jouw post