Van de Wieg tot het Graf

Drie mijlpalen in een levensweg: geboorte, huwelijk en de dood. Gemeenten houden deze gebeurtenissen al twee eeuwen nauwkeurig bij. Het Gelders Archief wil al deze levens uit de vergetelheid halen en op onze website zetten. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we al meerdere keren de hulp van honderden bevlogen vrijwilligers ingeschakeld. Helpt u mee in onze volgende grote indexeringsslag?

Current status

 • 266.814 scans
 • 778 participants

 • 211.117
  • 20.9% Unusable
  • 79.1% Double entered
  • 79.1% Validated data
  Double entered 100%
 • 211.118
  • 20.9% Unusable
  • 79.1% Double entered
  • 79.1% Validated data
  Validated data 100%
Participate in this project

Project info

 
josuitgrave

josuitgrave

bijzondere beroepen

Ik kwam in de geboorte-actes van Wijchen 1920 het beroep " ruilebuiter" tegen.  = koopman "?? 

 • Wia Wijbenga

  Wia Wijbenga

  niet echt een koopman. Meer door middel van ruilhandel het hoofd (waarschijnlijk net) boven water houden.

 • Ida

  Ida

  Updated at: 

  Verder over de ruilebuiter gevonden: handelaar met allerlei nering, in Friesland meestal een schipper, parlevinker.

  ruilebuiter: een handelaar in allerlei artikelen. In Oss-Ussen is een straat naar dit beroep genoemd. (bron: http://www.dewerkendemensoss.nl/tussentijds/tussentijds2008_2.pdf)

  Een levensgeschiedenis over zo iemand uit Uden vind je hier

  In De reisnotities van mr. Arthur E.J. baron van Voorst tot Voorst, Commissaris der Koningin in Noord-Brabant 1894-1928 staat een stukje over de plaats Grave:  "Het getal gegoeden vermindert voortdurend; ze trekken weg of ze sterven; daarvoor komen ruilebuiters en dergelijk volk in de plaats, voornamelijk aangetrokken door de goedkoope woninghuur; voor acht stuiver huurt men in Grave eene woning."

  En over de plaats Boekel "Het getal ruilebuiters, dat een nomadenleven leidt, neemt af; er zijn thans nog zeven van die gezinnen. Pastoor Verkuijlen, die op audientie kwam, beklaagde zich over die ruilebuiters = stoelematters = halve wilden. Bij de eerste H. Communie waren er in dit jaar zes kinderen geweest, die lezen noch schrijven kenden, en maar zeer weinig de catechismuslessen gevolgd
  hadden. Alleen door zich aan die kinderen buitengewoon veel moeite te geven, en hen door de zusters maar altijd door te doen onderrichten, had hij die zes kinderen zoover kunnen brengen, dat hij zich verantwoord kon achten, met hen aan te nemen; maar het geleerde was zoo spoedig vergeten; en de indrukken van de Eerste H. Communie uitgewischt!"