Van de Wieg tot het Graf

Drie mijlpalen in een levensweg: geboorte, huwelijk en de dood. Gemeenten houden deze gebeurtenissen al twee eeuwen nauwkeurig bij. Het Gelders Archief wil al deze levens uit de vergetelheid halen en op onze website zetten. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we al meerdere keren de hulp van honderden bevlogen vrijwilligers ingeschakeld. Helpt u mee in onze volgende grote indexeringsslag?

Current status

 • 266.814 scans
 • 778 participants

 • 211.117
  • 20.9% Unusable
  • 79.1% Double entered
  • 79.1% Validated data
  Double entered 100%
 • 211.118
  • 20.9% Unusable
  • 79.1% Double entered
  • 79.1% Validated data
  Validated data 100%
Participate in this project

Project info

 
Ida

Ida

voedselcommissaris

De voedselcommissarissen waren tijdens de tweede wereldoorlog in Nederland verantwoordelijk voor de voedselvoorziening en -distributie. Over de voedselcommisaris van Gelderland, Jan Groen Tukker, is een boek geschreven door zijn achterneef Kees Tukker.

In het kort gaat het erover dat vaststaat dat hij (Tukker) de voedselvoorraden kleiner aan de bezetter opgaf dan ze waren, waardoor hij voedsel aan het zicht van de autoriteiten onttrok, dat hij vervolgens naar onderduikers en politieke gevangenen sluisde. Dat hij om dat te kunnen doen deutschfreundlicher moest lijken dan hij was, en het Rijkscommissariaat van Seyss-Inquart, toen het in 1944 naar Apeldoorn was verhuisd, jaarlijks van pluimvee en 10.000 eieren voorzag, zijn ook harde feiten. De hamvraag is: overschreed hij grenzen?