Bevolkingsregisters Goes 1895 - 1909

Help mee met het beschrijven van de Bevolkingsregisters van Goes! De indicering van de vastbladige bevolkingsregisters van Goes vanaf 1826 is bijna afgerond, op de laatste serie van 1895 tot 1909 na. Een groot gedeelte van het werk van onze eigen vrijwilligers staat reeds online op onze website. Wij willen het hele project binnen afzienbare tijd afronden en de resultaten ervan, samen met de scans van de originele registers, online beschikbaar stellen voor het publiek. Voor degenen die mee willen doen aan het indiceren van deze bevolkingsregisters is er een kleine attentie.

Current status

 • 3.612 scans
 • 184 participants

 • 2.413
  • 33.2% Unusable
  • 66.8% Double entered
  • 66.6% Validated data
  Double entered 100%
 • 2.404
  • 33.2% Unusable
  • 66.8% Double entered
  • 66.6% Validated data
  Validated data 99.8%
Participate in this project

Project info

Martin1964!

Martin1964!

Verspringende cursor, vermoedelijk probleem

@VeleHanden @Marvin

Waarschijnlijk had je het zelf al ontdekt, maar het vermoedelijke probleem van de verspringende cursor doet zich volgens Do voor bij het invoeren van de tweede en volgende personen van één blad:

"Volgens mij is dit het probleem: zodra het laatste vakje met verplichte informatie van persoon A wordt bereikt, maakt het systeem een nieuwe letter B voor een nieuw in te vullen persoon aan. Dit is normaal. Als je de invoervakjes van B wilt openen, moet je op B klikken.

Abnormaal is hier dat er geen letter B wordt aangemaakt, maar dat het scherm gelijk naar de nieuwe invoervakjes van B gaat. Het scherm springt als het ware naar beneden, zodat je de persoonsgegevens van A, waar je mee bezig was, niet meer kunt zien, maar wel de (lege) vakjes van persoon B.

Dit lijkt mij een (foutieve) instelling. Do"

 • Mary

  Mary

  Het is niet altijd na het invoeren van de geboortedatum. Ook aan het begin én tijdens de invoer (correctie) van de geboortedatum kan het gebeuren.

  Wat betreft de controle via links/rechts versprong er bij mij iets met de kolommen. Soms had ik 2 kolommennaast elkaar en soms werden het er 3 en dan weer 2.
  Maar dit is sinds een paar dagen gelukkig ook verdwenen. 

   

 • Rotjeknor

  Rotjeknor

  Updated at: 

  Misschien is de oorzaak dat er teveel velden (hokjes) moeten worden ingevuld. Veel van deze velden kunnen worden overgeslagen. Bij andere projecten is gekozen voor meerdere tabbladen met gelijksoortige onderwerpen.

  Dus dan zou bijvoorbeeld gekozen zijn voor tabs met de namen: Formulier (volgnummer + inschrijfdatum) - Persoonsgegevens (voor-/familienaam + geb.-datum/plaats + relatie (reden?) + burgerlijke staat (reden?) + beroep + kerkgenootschap (reden?) + ovl. datum - Vestiging + Wijzigingen.

  Waarvan de velden 'relatie', 'burgerlijke staat' en 'kerkgenootschap' onnodig zijn en 'wijziging in adresgegevens' onbelangrijk is. Het laatste is leuk voor de digi-genealoog/onderzoeker om het 'looppad' van de persoon te volgen, maar niet nodig voor een index, waarin eigenlijk alleen persoonsgegevens nodig zijn voor het vinden van het familielid.

 • Mary

  Mary

  Rotjeknor

  Gelukkig voor mij heb ik geen problemen meer met het verspringen van wat dan ook bij 2 'schermpjes'.
  Je mist uiteraard wel het 3e 'schermpje' voor een makkelijker controle.

  Ik ben het met je eens dat er te veel velden moeten worden ingevuld voor een index. Dit leidt snel tot het maken van fouten.
  Voor mij als controleur is het ook niet echt een pretje om zoveel gegevens te moeten controleren. Er worden veel fouten gemaakt, mede door de onduidelijkheden van de ambtenaren (overal maar " vermelden, of alleen iets bij het hoofd vermelden terwijl het ook voor de andere gezinsleden aan de orde is), of dingen tussen de regels vermelden (die niet ingevoerd worden). Daarnaast heb je natuurlijk ook weer de invoerders die de instructie niet goed lezen en/of het forum niet volgen. 

  Ik wissel de controle daarom ook af met het invoeren én de controle bij een ander project. 

   

 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  @Rotjeknor 't is toch opvallend hoe weinig eenduidigheid onderling er is tussen de verschillende projecten. Ieder project maakt voor zich (kennelijk) weer nieuwe keuzes en velehanden "stuurt" hier naar mijn mening niet voldoende. Wat niet  gevraagd wordt wordt niet gebouwd, daardoor krijg je steeds dezelfde opstartproblemen (bijv. velden al dan niet laten beginnen met een hoofdletter). Het blijft echter moeilijk, iedereen heeft zo zijn/haar voorkeuren, bijvoorbeeld ik vind het persoonlijk fijn dat er niet met de tabjes wordt gewerkt, nu kun je tijdens de invoer makkelijker terugkijken en kun je ook de herhaalfunctie gebruiken (/). 

 • Marvin

  Marvin

  Goedemorgen iedereen,

  Vervelend. Hebben jullie al geprobeerd om de browsercache te legen? Als ik hier probeer dan zie ik geen probleem. Wil iemand anders een filmpje maken?