Bevolkingsregisters Goes 1895 - 1909

Help mee met het beschrijven van de Bevolkingsregisters van Goes! De indicering van de vastbladige bevolkingsregisters van Goes vanaf 1826 is bijna afgerond, op de laatste serie van 1895 tot 1909 na. Een groot gedeelte van het werk van onze eigen vrijwilligers staat reeds online op onze website. Wij willen het hele project binnen afzienbare tijd afronden en de resultaten ervan, samen met de scans van de originele registers, online beschikbaar stellen voor het publiek. Voor degenen die mee willen doen aan het indiceren van deze bevolkingsregisters is er een kleine attentie.

Current status

 • 3.612 scans
 • 183 participants

 • 2.413
  • 33.2% Unusable
  • 66.8% Double entered
  • 66.8% Validated data
  Double entered 100%
 • 2.412
  • 33.2% Unusable
  • 66.8% Double entered
  • 66.8% Validated data
  Validated data 100%
Participate in this project

Project info

yvonnelmc

yvonnelmc

onbekende termen

Updated at: 

Bestedeling(e): iemand die op kosten van de gemeente of van de eene of andere instelling van liefdadigheid ergens in den kost besteed wordt. bron: van Dale

blokmaker
In de scheepsbouw verantwoordelijk voor het maken van houten onderdelen zoals katrollen.

Commens(aal): kostganger

Gareelmaker: ambachtsman die alle soorten paardentuig uit leder vervaardigt. Garelen, hamen en riemen behoren tot zijn voornaamste producten

Landbouwwinterschool kom ik regelmatig, leerling of leraar aan de  ; bron: encyclopedie van Zeeland

Maljenier iemand die ijzerwaren verkoopt; Meer verklaringen zijn te vinden op de website van het Meertensinstituut.
uit F. Debrabandere (2007), Zeeuws etymologisch woordenboek: de herkomst van de Zeeuwse woorden, Amsterdam:
Ook Wvl. maljenier ‘werkman die met een hamer werkt’ (De Bo). Mnl. maelgenier ‘verkoper van kleine metalen voorwerpen’, afl. van Ofr. mail ‘hamer’ < Lat. malleum. Vgl. ook Mnl. maelgerie ‘ijzerwaren’.

Denk aan malienkolder: harnas van kleine ringetjes gemaakt

Provenierster lees meer over de ouderenzorg in vroeg tijden in O.m. Proveniershuizen

provisor: beheerder van een apotheek in dienst van een andere apotheker

 

 • Rotjeknor

  Rotjeknor

  Updated at: 

  Aanvulling: de beheerder van een apotheek is nooit een 'leek' maar heeft ook farmacie gestudeerd op de universiteit. Het is wettelijk verplicht dat in elke apotheek naast gediplomeerde apothekersassistenten ook een apotheker aanwezig is. In België heet de 2e apotheker provisor, in Nederland gewoon apotheker.

 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  Provenierster lees meer over de ouderenzorg in vroeg tijden in O.m. Proveniershuizen

 • Eliza Cornelia

  Eliza Cornelia

  blokmaker

  In de scheepsbouw verantwoordelijk voor het maken van houten onderdelen zoals katrollen.

 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  leerling L.B.W.S lees meer over het landbouwonderwijs in Zeeland, met name over het hoe en waarom van de Landbouwwinterscholen