Waarvan akte!

Help mee om de archieven van notarissen uit het Gelders rivierengebied beter toegankelijk te maken.

Current status

 • 17.144 scans
 • 365 participants

 • 14.988
  • 12.5% Unusable
  • 87.4% Entered
  • 54.3% Validated data
  Entered 99.9%
 • 9.314
  • 12.5% Unusable
  • 87.4% Entered
  • 54.3% Validated data
  Validated data 66.9%
Participate in this project

Project info

yvonnelmc

yvonnelmc

Wat is:

Updated at: 

Om ook voor nieuwe invoerders de vondsten van Minte vindbaar te maken, hierbij een overzicht van wat er in de loop der tijd geplaatst is door Minte en anderen met de datum van plaatsing, zie ook Wie was, voor een overzicht van bekende en minder bekende personen die zijn opgedoken in de aktes.

 

Acte van eerbied
Geen toestemming om te trouwen en dan..
Lees het in de post van Minte 07-01-2022


Aveelzaad
Zie post van Minte van 01-04-2023 


Balije van Utrecht, de Ridderlijke Duitsche Orde en de commanderij van Ophemert-Tiel (1256-heden)
zie post van Minte dd 09-04-2023 

Bondsgebouw Ammerzoden 
Lees over de betekenis van het bondsgebouw in 
de post van Minte dd 02-02-2023

Bovenlander aak 
Bovenlander- bovenlandsche en andere aken
In de post van 29-10-2022 legt Minte de oosprong van deze schepen uit.

Braad-aal, ook wel de(n) Braadael of Braodel,
Aanduiding voor een boerenherberg.

Deze was gelegen op een knooppunt van (handels)wegen en was van oorsprong vaak een uitspanning waar paarden (en hun berijders) konden rusten en drinken bij de put of andere watervoorziening.
Overnachten kon later ook, zij het in eenvoudige hooibedden.
Voor 'verblijf en verteer' werd een kleine vergoeding gevraagd. Het onderkomen was dan ook schamel.
Voor een mooi verhaal zie
Post van Minte dd. 09-04-2022 

Canadabomen of peppelbomen
Post Minte dd. 10-04 onder dit overzicht

Culemborg
Lees over de verschillende schrijfwijzen van Culemborg in de
Post van Minte dd 22-09-2022 

Eimet
In de post van 01-04-2023 legt Minte de betekenis van dit woord uit
Sil vulde dit op 3 april nog aan met: Voor meer uitleg en begrip zie LANDBOUWKUNDIGE BESCHRIJVINGEN UIT DE NEGENTIENDE EEUW op 315764 (wur.nl).

Frans-Republikeinse kalender
Lees hier meer over onder het kopje Boete voor de notaris in de
Post van Minte dd 15-09-2022 

Geestelijke dogter 
Lees het verhaal van klopje Anna Maria Geertruida Hakkert geestelijke dogter te Culenborg in de
post van Minte dd 22-05-2022

Grepgras
Grijpgras, kleefkruid
Zie voor een uitgebreide uitleg naar aanleiding van een vraag van
FritsK de post van Minte onder vragen van 23-08-2022 

Jubileumacte notariskantoor de Jong te Ammerzoden
Lees meer over het hoe en waarom van de jubileumsacte
in de post van Minte van 29-01-2023

Kanaal van Steenenhoek
Zie post van Minte dd 21-05-2022 nav opmerking van Rob Mouton 

Keen(schip):
Duits scheepstype, dat veel verwantschap met onze aken(1) vertoont. Vrij grote, platte, licht gebouwde, houten rivierschepen die overnaads gebouwd waren.Keenschip: een keen met een nog voller voor- en achterschip, gladboordig en met een grotere holte. Mogelijk een Nederlandse variant.

Bron: www. debinnenvaart.nl
Post van Minte dd. 07-04-2022 en het verhaal onder dit overzicht 

Kerst 2022 | Met knipoog naar kerst 1816 ten kantore van de notarissen te Buren en Ammerzoden
zie post van Minte 25-12-2022

Klein burgerregt
en het leven van schoenmaker Carel van Beem (1804-1865)
zie post van Minte dd 24-05-2023

Korps Jagers van Cleerens
lees over de dit Korps bijzondere verklaring van Johanna van Toor en haar echtgenoot Arnold Kempeners in de
post van Minte dd 23-05-2023 

Loting voor de Nationale Militie
De achtergrond van de aktes van plaatsvervanging en nummerverwisseling
zie voor een uitgebreide uitleg de
Post van Minte dd. 30-04-2022

Noodrijs, besteding 
Zie post van Minte dd 20-05-2022 

Notaris Kriebel
Term voor moeilijk leesbaar handschrift, ook wel kriebelhandschrift, van ene klerk in - van oorsprong - standplaats Tiel; al doet ene klerk uit Opheusden er niet voor onder ;-)

Olographische (verzegelde) testamenten
Zie voor een uitleg
Post Minte dd. 26-09-2021

Onderwijsovereenkomst voor twee kinderen te Culemborg (1812)
lees over deze akte in de post van Minte dd 27-12-2022

Oorlogsschade aan repertoria Kerkdriel
Post Minte dd. 01-07-2021

Oppervlaktematen
Van 1820 tot 1870 werden formele termen en maateenheden ingevoerd, bij wet vastgesteld en samengebracht in het Nederlandsch Metrisch Stelsel.

De term morgen verdween. Voor de bunder, roede en el kwam een vaste maataanduiding:

1 bunder = 1 hectare = 10.000 m²
1 roede = 100 m²
1 el = 1 m²
Zie voor een uitgebreide uitleg de
Post van Minte dd. 08-04-2022

 

Op stoom – industriële ontwikkelingen en bedrijvigheid
Post Minte dd. 15-10-2021

Polderinformatie
P(a)rijs(ch) en Neerprijs
Post Minte dd. 09-04-2022

Wilhelminapolder
zie post Minte 08-04-2022

Poon(aak)
zie post Minte van nog nèt 20-05-2023

Regain
Franse term voor Naweide
Zie post van Femke de Slegte dd 09-04-2022

Residenten in den Verre
Uitleg over het bestuur en de residenties in Indie
Post Minte dd. 08-04-2022

Schepel
Zie post Minte dd 18-05-2023

Scheuren van land
Het omleggen en onderploegen van de zoden van blijvend grasland om het land daarna als bouwland te gebruiken
Post Minte dd. 20-01-2022 

Schoofbloot
In een toestand, dat er alleen nog maar schoven zichtbaar zijn. Bij uitbreiding: na het inhalen der vruchten. De huur eindigt met schoofbloot.Uit: Proefschrift ‘De Volkstaal in het Oosten van de Bommelerwaard’, A. van de Water, 1904
https://www.dbnl.org/arch/wate047volk01_01/pag/wate047volk01_01.pdf

Post Minte dd. 20-01-2022

Sleepboot Progressus
Post Minte dd. 06-01-2022

Sleepkaan, of sleepkahn
oud synoniem voor sleepship van een type dat men nu als (sleep)kast of gewoon als 'sleepschip' betitelt.
De term schijnt vooral ten noordenvan de grote rivieren in gebruik geweest te zijn en werd bijna uitsluitend gebruikt voor in staal gebouwde, vrij forse sleepschepen met geveegd achterschip en rechtopstaande steven
bron Binnenvaart.nl
zie post van Betje van Buren dd 18-07-2022

Snelazijn
zie post YvonneLMC dd 30-05-2022

Snuivertje - www.Ensie.nl geeft als betekenis: Kleine keuken, stookhok, buiten het huis

Spaailand, ook wel spaadland of spaland
spaadland -  land van weinig waarde, land waarvan afstand werd gedaan dmv spadesteken
spaland -  land onderworpen ah recht v graven

Verbastering van spaad~ naar spaai~ met -i past overigens bij de algemene uitspraak van woorden met een -d in de streek. 

Hoop Spaailand
hoop -  gestoken turf (gedroogde veengrond)
Bron: Lexicon van het Nederlandse landschap
, A. Bakker
https://fdocuments.nl/document/lexicon-van-het-nederlandse-landschap.html
zie voor achtergrondinfo
Post van Minte dd. 08-04-2022

Stoomwasch - bleek en strijkinrichting de Linge, te Tiel
lees over deze industrie in de post van Minte dd. 20-03-2023

Thedinghsweert 
Lees over de geschiedenis van dit landgoed, die teruggaat naar 1653 in de post van Minte dd 26-03-2023


Tiende
Een tiende, kortweg tiend genoemd, is een van oorsprong kerkelijke belasting waarbij men een tiende deel van de opbrengst van landerijen en boerderijen diende af te dragen.

Het recht om tienden te heffen wordt tiendrecht genoemd.
Degenen die de belasting moesten afdragen, waren tiendplichtig.
Van oorsprong was het tiendrecht een kerkelijke belasting. Later hieven landheren deze gelden.

De soorten tiend veelvoorkomend in de akten zijn:
Korentiend of Grove tiend
- Krijtende tiend of Vleestiend
- Kleine of Smalle tiend
Zie voor een uitgebreide uitleg de
Post van Minte dd. 08-04-1200

Trasmolen
Molen die tufsteen tot tras maalt ten behoeve van de productie van cement en mortel.
Post van Minte dd 15-04-2022 

Typemachine 1930
Post van Minte 17-02-2023 

Veilingen, het verloop van
zie voor een uitgebreide uitleg van het verkoopproces van een veiling
Post van Minte dd. 30-04-2021

Vereniging "Uw Koninkrijk kome! onder de zinspreuk "Bidt en werkt"
zie de reactie van Minte op de vraag van jenneke Kievit dd 01-06-2022

Visscherscollegie
lees over de beroepsvisserij langs Maas en Waal in de
post van Minte dd. 03-06-2022

Walchersche erwt
de walchersche erwt is een keine groene erwt.
Bron hkwalcheren.NL 

Zakkendragers
Lees alles over de zakkendragers in Tiel in
de post van Minte dd 03-06-2022

Zoutaccijns
Minte legt het uit in de post van 02-02-2023

 

 

 

 

 

 

 • Minte Poldervaart - RAR

  Minte Poldervaart - RAR

  Mooie aanwinst... de trasmolen aan de Havendijks burgwal te Culemborg 1867.

   

  Regionaal Archief Rivierenland – 1401 Prentbriefkaartencollectie Culemborg - 178 Culemborg Havendijk

   

  Zeer wel mogelijk de molen op deze prentbiefkaart, jaartal onbekend.

   

   

 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  Wat is?

  in een akte van Culenborg kwam ik dit, voor mij onbekend, woord tegen.
  Snuivertje - www.Ensie.nl geeft als betekenis: Kleine keuken, stookhok, buiten het huis

 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  nog een onbekend woord: snelazijnmakerij

  Snelazijn: Azijn welke gemaakt wordt uit alkoholhoudende vloeistoffen, door ze over beukenspaanders te laten sijpelen. Daardoor komt de alkohol ruim met luchtin aanraking, neemt spoedig zuurstof op en daardoor over in azijn

  bron: Ensie.nl 

 • yvonnelmc

  yvonnelmc

  Updated at: 

  Overzichten "wie was" en "wat is" aangevuld en voorzien van linkjes naar de bijdragen van Minte en anderen, leuk om een en ander nog eens terug te lezen.

 • FritsK

  FritsK

  Updated at: 

  SAB010000182_00844_0040, 3182-844-Zaltbommel

  Akte 346 d.d.8-8-1815

  Dit is een koopcontract van een schip een zogenaamde HERNA:

  koopcontract. van een vaartuig, zijnde een zogenaamde Herna, door Francois Crefcoeur schipper wonende te Andenelle  aan Willem Dirks Schipper wonende binnen Boemel voor de zomma van zes honderd en vijftig gulden opgedragen

  Hier zij diverse foto's van dit type te vinden https://www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/index.php?afbeeldingen3=herna