'Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?

Help mee met het toegankelijk maken van de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) van de vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân circa 1850-1922.

Current status

 • 38.018 scans
 • 236 participants

 • 20.432
  • 25.5% Unusable
  • 53.7% Double entered
  • 50% Validated data
  Double entered 79.2%
 • 19.022
  • 25.5% Unusable
  • 53.7% Double entered
  • 50% Validated data
  Validated data 75.5%
Participate in this project

Project info

dac

dac

Beroepen van toen

Updated at: 

verwer of vrouwelijke variant: verwersche

Soms wordt er een kleur toegevoegd, b.v. blauwverwer/blauwverversche of zwartverwer/zwartverversche.

werkzaam in de textielindustrie: ook 'verver'

Zie: beroepen van toen.nl

 • Ida

  Ida

  op scan van Ysbrechtum (Wijmbritseradeel) uit de periode 1845-1850 het beroep Grietman.

  Een grietman was in de late middeleeuwen rechter en bestuurder van een grietenij in de provincie Friesland en in het Westerkwartier van de provincie Groningen. De grietenij was een grondgebied met een zekere mate van zelfsbestuur. Na instelling van het Hof van Friesland door de nieuwe landsheer de hertog van Saksen, werd zijn rechterlijke functie beperkt tot eenvoudige zaken.

  Met ingang van 1815 werd de functie grietman staatsrechtelijk onverenigbaar met gerechtelijke taken, door invoer van de Grondwet die in een scheiding der machten voorzag. Vanaf 1851 werden de grietmannen van de Friese plattelandsgemeenten door een wetswijziging burgemeester genoemd.


 • Petra Sj

  Petra Sj

  Updated at: 

  Ytiger

  IJker

 • Petra Sj

  Petra Sj

  Assessor

  Is een persoon die de voorzitter terzijde staat, toegevoegd bestuurlid (vooral in de Academische Senaat, in studentenvereniging en kerkvergadering)