'Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?

Help mee met het toegankelijk maken van de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) van de vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân circa 1850-1922.

Current status

 • 38.018 scans
 • 236 participants

 • 20.269
  • 25.5% Unusable
  • 53.3% Double entered
  • 49.6% Validated data
  Double entered 78.8%
 • 18.865
  • 25.5% Unusable
  • 53.3% Double entered
  • 49.6% Validated data
  Validated data 75.1%
Participate in this project

Project info

dac

dac

Beroepen van toen

Updated at: 

verwer of vrouwelijke variant: verwersche

Soms wordt er een kleur toegevoegd, b.v. blauwverwer/blauwverversche of zwartverwer/zwartverversche.

werkzaam in de textielindustrie: ook 'verver'

Zie: beroepen van toen.nl

 • Ida

  Ida

  :)

 • Ida

  Ida

  Stadsmajoor en bode. Volgens een artikel in het AD was de stadsmajoor de baas van de poortwachters, de burgerlijke wacht in een stad.

 • Ida

  Ida

  vrederegter: Een vrederechter in Nederland was een alleensprekende rechter die in de periode van 1811 tot 1838 recht sprak. Hij werd daarbij geholpen door een griffier. Zijn belangrijkste taak was te proberen om tot een schikking te komen tussen de partijen.

  Deze partijen mochten geen procedure voor een hogere rechtbank beginnen, zoals bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, zonder eerst een poging tot schikken bij de vrederechter te hebben gedaan. Daarnaast sprak hij recht in zaken betreffende roerende goederen met een waarde van, in de Franse tijd, hooguit 100 francs, over schade aan gewassen, grenzen van landerijen, onderhoud van onroerend goed, arbeidsovereenkomsten, belediging, vorderingen e.d. Daarnaast trad hij op in familie- en erfrechtelijke zaken, zoals bij familieberaad, verzegeling en ontzegeling van boedels ten behoeve van de rechtmatige erfgenamen, benoemingen van curatoren en voogden, het opmaken van aktes van bekendheid, enz. Van hem werd verwacht recht te spreken naar redelijkheid. De vrederechter was wel rechter van beroep, maar niet per se jurist. Er was per kanton één Vredegerecht. De vrederechter had twee plaatsvervangers.(bron: wikipedia)

 • Ida

  Ida

  in Hindeloopen

 • Dora

  Dora

  Lombardhouder (pandhuishouder)