'Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?

Help mee met het toegankelijk maken van de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) van de vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân circa 1850-1922.

Current status

 • 38.018 scans
 • 236 participants

 • 20.429
  • 25.5% Unusable
  • 53.7% Double entered
  • 50% Validated data
  Double entered 79.2%
 • 19.010
  • 25.5% Unusable
  • 53.7% Double entered
  • 50% Validated data
  Validated data 75.5%
Participate in this project

Project info

dac

dac

Beroepen van toen

Updated at: 

verwer of vrouwelijke variant: verwersche

Soms wordt er een kleur toegevoegd, b.v. blauwverwer/blauwverversche of zwartverwer/zwartverversche.

werkzaam in de textielindustrie: ook 'verver'

Zie: beroepen van toen.nl

 • Ida

  Ida

  potschipper, schipper op een klein vaartuig die in aardewerk handelde en dat met zijn schip vervoerde.

  soms ook wel negotieschipper of parlevinker genoemd = schipper, die met eigenhandel (meestal voor de verkoop aan partikulieren) vaart.

 • Dora

  Dora

  vroedmeester

 • Dora

  Dora

  Raamzager
  Een raamzaag is een grote zware zaag, waarvan het blad in een horizontaal of verticaal raam gespannen is. Hij werd gebruikt door twee mannen en diende om boomstammen en balken tot planken te zagen. De onderstaande man was er het minst aan toe. Hij kreeg, vooral als de wind ongunstig was, het zaagsel in zijn gezicht.

  Bron: beroepen van toen

   

 • Ida

  Ida

  in Wijmbritseradeel een Bolloopster. Volgens "Beroepen van Toen" is een

  Bolloper, bolloopster
  (Fries: bolrinner, bolrinster)

  Broodventer (vr.: broodvenster) die met een korf brood de klanten bij langs ging. Als regel leverde dit  maar een armelijk bestaan op. Het Friese woord voor brood is bôle, niet te verwarren met bolle = stier en de vooral in Noord-Holland destijds bekende bullo(o)per.

 • Ida

  Ida

  in Wijmbritseradeel een Breid-vrouw. Is dat een breister?