'Fan wa bisto ien'; waren jouw voorouders rijk of arm?

Help mee met het toegankelijk maken van de kohieren van hoofdelijke omslag (inkomstenbelastingregisters) van de vroegere gemeenten van De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân circa 1850-1922.

Current status

 • 38.018 scans
 • 237 participants

 • 20.584
  • 25.6% Unusable
  • 54.1% Double entered
  • 50.4% Validated data
  Double entered 79.7%
 • 19.166
  • 25.6% Unusable
  • 54.1% Double entered
  • 50.4% Validated data
  Validated data 76%
Participate in this project

Project info

 
Ida

Ida

juiste schrijfwijze kastelein Taeke/Take/Tieke de Jong in Hindeloopen

@ controleurs. Al een aantal malen tegengekomen in Hindeloopen de naam T@ke S. de Jong, kastelein. De ene keer lijkt het dat er Take staat, dan weer Tieke. Of is het Taeke?

Heb na lang zoeken een een huwelijksakte gevonden van een Willemke de Jong, dochter van Taeke Siebrens de Jong, ook genaamd Thêke Siebrens de Jong. En die naam heb ik vaker ingevoerd. Wannneer je daar op zoekt, kom je hem tegen als herbergier. En zijn vrouw/weduwe Ruurdje Johannes Bosma als kasteleinse.

Dus ik ga ervan uit dat bovenstaande schrijfwijze bij Hindeloopen ingevoerd kan worden als Taeke. Eens?

 

NB dit bericht stond hiervoor onder het kopje Vragen ++ Opgelost ++ Welke achternaam maar nu voor de duidelijkheid als nieuw item hier aangemaakt.

 • Jack de Vries

  Jack de Vries

  Ik snap jouw redenering, maar uitgangspunt is dat wij in principe overnemen wat er staat. Ander gaan wij op de stoel van de persoon zitten die dit heeft opgeschreven.

 • Ida

  Ida

  klopt Jack, maar wat staat er in bovengaand voorbeeld dan volgens jou? is het ae aan elkaar, of a, of ie. Dat is mijn punt, de schrijfwijze is onduidelijk.

 • Petra Sj

  Petra Sj

  Updated at: 

  Even lekker muggenziften.... ;-) Er staat: Tæke en dat voeren we in als Taeke
  En: ik zie nu pas dat je vraag bij de Opmerkingen staat. Verwachtte bij Vragen, anders had ik eerder gereageerd. Sorry Ida.