Actum in camere. Getuigenverklaringen uit het archief van de Brugse schepenbank (1700-1795)

Help ons mee de automatisch getranscribeerde achttiende-eeuwse getuigenverklaringen uit het archief van de Brugse schepenbank te corrigeren en draag zo je steentje bij aan het onderzoek naar het dagelijkse leven in het verleden!

Current status

 • 13.759 scans
 • 156 participants

 • 10.807
  • 1.8% Unusable
  • 78.5% Entered
  • 65.1% Validated data
  Entered 80.3%
 • 8.956
  • 1.8% Unusable
  • 78.5% Entered
  • 65.1% Validated data
  Validated data 66.9%
Participate in this project

Project info

 
Roelie van Dijk

Roelie van Dijk

vragen

Het is een geweldig project maar ik mis de aanwezigheid van de projectleiders. Er zijn vragen maar geen antwoorden. Dat geeft onzekerheid: doe ik/ doen we het wel correct?

 • Cor Kooter

  Cor Kooter

  Mijn idee. Er mankeert nogal wat aan dit project. De instructies zijn summier, en het ontbreekt aan de nodige sturing.
  Ik zie dat één van de projectleiders, Tom Bervoets, de eerste 166 getranscibeerde pagina's wel heeft gecontroleerd, maar zich daarna niet meer heeft laten zien. 
  Ik denk dat iedereen dan maar zo'n beetje doet wat hem of haar goeddunkt. 

 • Ward Leloup

  Ward Leloup

  Nogmaals excuses voor de stilte. Tom is eind december van job veranderd en er was niet onmiddellijk een opvolger. Ik probeer voortaan jullie vragen geregeld op te volgen!