Actum in camere. Getuigenverklaringen uit het archief van de Brugse schepenbank (1700-1795)

Help ons mee de automatisch getranscribeerde achttiende-eeuwse getuigenverklaringen uit het archief van de Brugse schepenbank te corrigeren en draag zo je steentje bij aan het onderzoek naar het dagelijkse leven in het verleden!

Current status

 • 13.759 scans
 • 155 participants

 • 10.614
  • 1.5% Unusable
  • 77.1% Entered
  • 65% Validated data
  Entered 78.6%
 • 8.944
  • 1.5% Unusable
  • 77.1% Entered
  • 65% Validated data
  Validated data 66.5%
Participate in this project

Project info

 
Cor Kooter

Cor Kooter

Viezeriken zijn van alle tijden.

Tussen alle verhalen over gevechten op straat of in een herberghe, met stocke, deghen of rapier, weer eens wat anders: diverse berichten over een 'jonghen gast' die blijkbaar uit een pervers genoegen de robes van op straat lopende vrouwen met 'waerme pisse' bespeijt. Volgens de oom van de viezerik, gebruikte hij daarvoor 'een blaesen onder den aerm ende een piphen daerinne'. Welke straf de jonghen krijgt, zover ben ik nog niet gekomen. 

 

...haer robe cramosijn ende wit satijn sien loopen veel  pisse, alswanneer de claegege naer haer huijs gheheel verslaeghen is gheloopen meenende dat sulcx gheschiet was uut affront, ende thuijscommende heeft effectivelick ghesien dat het warme pisse was ende sulcx gheroecken, claegende dat haer robe voor een groot deel is bedorven, die sij ghetoont heeft ende bevonden seer veele plecken van alle canten van de robe. Seght voorts dat den laeckesnijder Verstraete oom vande ghevanghenen haer heeft commen spreken ende de robe ghesien heeft, die seijde dat sulcx gheschiet is, soo hij gheloofde, met een blaesen onder den aerm ende een piphen daerinne.

Ghevraeght hoe veele sij meijnde haer robe beschaedight te wesen, seght sulcx niet te connen segghen, ende dat sij die robe op straete niet meer draeghen en can, ende dat het redelick waere dat d'ouders van den ghevanghenen de schaede ten segghen van mannen betaelden ....

 

 • Ward Leloup

  Ward Leloup

  Arme dame XD Benieuwd naar de straf... (mocht je de straf niet tegenkomen en toch geïnteresseerd zijn, kan ik altijd eens op zoek gaan!)