Het Flevolands Archief start met Vele Handen project Dijken van Polders

Met het project Dijken van Polders wil Het Flevolands Archief de fotocollectie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders toegankelijker maken voor een breed publiek.

19 August 2020

Het Flevolands Archief start met Vele Handen project Dijken van Polders

Met het project Dijken van Polders wil Het Flevolands Archief de fotocollectie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders toegankelijker maken voor een breed publiek.

Het Flevolands Archief start op 19 augustus met het project Dijken van Polders. Het archief wil in dit project samen met vrijwilligers op VeleHanden foto’s uit de collectie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en rechtsvoorgangers makkelijker doorzoekbaar maken. De fotocollectie geeft een kijkje in het leven in de nieuwe polders en de werkzaamheden van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP). De RIJP was ook actief bij de Lauwerszee en in Zeeland. De foto’s beslaan de periode van 1916 tot en met 1991. De vrijwilligers op VeleHanden kunnen gegevens toevoegen aan de gegevens die HFA al bij de foto’s geplaatst heeft. Op deze manier kunnen de foto’s straks makkelijker teruggevonden worden op de website van het archief. 

Over Het Flevolands Archief (https://www.hetflevolandsarchief.nl/)

Het Flevolands Archief is een archief dat zowel voor het grote publiek als voor de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling (het Rijk, de Provincie Flevoland, de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en Waterschap Zuiderzeeland) een betrouwbare en laagdrempelige partner is in het beheer en beschikbaar stellen van archieven in de provincie Flevoland.

Ja ik doe mee!