Oproep onderzoek

Derdejaars studenten van de Vrije Universiteit zoeken voor hun bachelorthesis VeleHanden deelnemers die mee willen werken aan een interview.

6 May 2014

Derdejaars studenten van de Vrije Universiteit vragen om hulp vragen voor hun onderzoek. Voor hun studie Bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam zijn zij bezig een bachelorthesis te schrijven met als onderwerp crowdsourcing. Het onderzoek is ter afsluiting van hun scriptie voor de bachelor Bestuurs-  en Organisatiewetenschappen waarbij zowel aandacht is voor de bestuurskunde als de organisatiewetenschap.

Onderzoek

Het doel van de scriptie is om meer te weten te komen over de motivatie van deelnemers aan crowdsourcingsprojecten. Zij willen onderzoeken wat de stimulansen zijn van individuen om aan dit soort projecten mee te doen, om hier achter te komen willen wij graag een aantal mensen interviewen.

Interview

Het gaat om een semi gestructureerd interview met zowel van tevoren opgestelde vragen, als vragen die bij de interviewer in zijn hoofd op komen tijdens het afnemen van het interview. Het interview zal maximaal een uur bedragen en kan zowel telefonisch als persoonlijk worden afgenomen. De anonimiteit kan worden gewaarborgd als men dit graag wilt.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de resultaten van het onderzoek.

Helpen?

Wilt u meewerken aan dit onderzoek? Stuur dan een e-mail naar info@velehanden.nl o.v.v. 'onderzoek VU'. Namens het VeleHanden team en de studenten van de Vrije Universiteit van Amsterdam willen wij u bij voorbaat danken voor uw tijd en moeite.