Glashelder! afgerond

Laatste Glashelder! nieuwsbrief

6 June 2014

Met de digitalisering en indexering van de collectie Glaspreparaten vergroot Naturalis de toegankelijkheid ervan voor onderzoek en onderwijs maar ook voor het grotere publiek. Alle gedigitaliseerde preparaten worden gepubliceerd in diverse websites en netwerken over biodiversiteitsgegevens, bijvoorbeeld via GBIF (Global Biodiversity Information Facility). Zowel een buitenlandse promovendus als een scholier of een amateurbioloog kan dan vanuit zijn huis of vanaf zijn werkplek zien wat Naturalis in huis heeft. Bijkomend voordeel is dat de collectie minder te lijden heeft omdat iemand die iets opvraagt, precies weet wat hij moet hebben en geen hele collecties hoeft te doorzoeken.

Een half jaar geleden werd de laatste scan van Glashelder! ingevoerd. Het werk van invoerders en controleurs was daarmee afgesloten, maar het project was nog niet afgerond. De Glashelder! projectbeheerders zijn sindsdien bezig geweest met het nabewerken van de data en het schrijven van de evaluatie. Dat is nu allemaal afgerond. Met deze laatste nieuwsbrief willen we jullie informeren over dat proces en toegang bieden tot de data die jullie gezamenlijk gecreëerd hebben. 

Bekijk hier de vierde nieuwsbrief.