Nieuwe functionaliteiten VeleHanden

Middels dit nieuwsbericht willen wij u informeren over het toevoegen van nieuwe functionaliteiten op de VeleHanden website.

19 September 2014

De afgelopen periode heeft het VeleHanden projectteam samen met de gebruikersgroep hard gewerkt aan het realiseren van nieuwe functionaliteiten. Vanaf vandaag kunnen we de beloofde nieuwe functionaliteiten van de gebruikersbijeenkomst van 15 mei jongstleden online presenteren.

Onze programmeurs hebben hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten. Ook hebben we veel profijt gehad van de VeleHanden gebruikersgroep. Projectbeheerders, invoerders en controleurs hebben ons veel geholpen door het testen van de nieuwe functionaliteiten voordat deze op de VeleHanden website worden geplaatst. Het projectteam is erg dankbaar voor deze hulp!

Nieuwe functionaliteiten voor iedereen:

Afgeronde projecten

Aangezien er al verschillende VeleHanden projecten zijn afgerond, vonden wij het tijd om naast een projectenoverzicht ook een aparte pagina te maken voor de afgeronde projecten, zoals Militieregisters, Kijk je Rijk en Glashelder. Op deze pagina kunt u de volgende informatie over een project vinden:

 • Start- en einddatum van een project
 • Statistieken
 • Berichten, inclusief mededelingen, vragen en tips

Telling voorkeuren

Voorheen stond de teller wel eens op nul terwijl de tweede invoer van bepaalde scans nog gedaan moest worden en er in principe nog scans beschikbaar waren. Dit werkte verwarrend. Vandaar dat het VeleHanden team in overleg met de projectbeheerders heeft besloten dit systeem aan te passen. Dat betekent dat vanaf heden de aantallen van voorkeuren pas dalen wanneer alle invoer gedaan is (voor de meeste projecten twee keer invoeren per scan). Let op: de telling kan dus nog wel op nul staan wanneer er nog scans voor controle beschikbaar zijn.

Mogelijkheid om afbeeldingen toe te voegen aan tips en vragen

Vanaf heden kunnen niet alleen projectbeheerders afbeeldingen toevoegen op de berichten pagina. Ook projectdeelnemers kunnen bij vragen of tips afbeeldingen toevoegen. U vindt het icoontje naast het icoontje ‘uitvullen’. Wanneer u op het icoon ‘afbeelding toevoegen’ klikt, kunt u zelf een afbeelding uploaden en toevoegen aan uw tip of vraag.

Pop-up meldingen

De pop-up meldingen waren voor de ene deelnemer te lang in beeld en voor de ander te kort. Wij hebben dit probleem besproken binnen het VeleHanden team. Er is gekozen om het “pop-up mechanisme” wat aan te passen. Vanaf heden zullen we niet meer alle feedback in een grote pop-up verzamelen, maar direct feedback leveren. Wanneer een veld onjuist of niet volledig is ingevuld zal er een rood kader omheen verschijnen. Dit rode kader verschijnt pas wanneer de deelnemer met de volgende rij aan de slag gaat.

Daarnaast zullen we de helpteksten per veld anders tonen. Deze kunt u nu gemakkelijk tonen of verbergen middels de knop ‘schakel hulp’. Wanneer u deze optie heeft aangezet en u zet uw cursor in een veld dan verschijnt hieronder een helptekst.

Tot slot zullen er geen grote pop-up schermen met foutmeldingen meer in beeld komen wanneer u op afronden heeft geklikt en er is nog iets niet correct. U krijgt slechts de melding ‘Niet alle verplichte velden zijn ingevuld, kijk s.v.p. alle velden na.’ Vervolgens kunt u middels de ‘schakel hulp’ knop vinden welke velden onjuist zijn ingevoerd, zodat u de scan alsnog af kunt maken en kunt afronden.

Deel afbeelding scan op Berichten-tabblad plaatsen als vraag

Tijdens de gebruikersbijeenkomst in mei werd duidelijk dat er bij verschillende deelnemers de wens bestaat om feedback te ontvangen op hun invoer of controle. Helaas is het niet goed mogelijk om per deelnemer vanuit de instelling feedback te geven, dit heeft er onder andere mee te maken dat de instelling niet altijd degene is die de controle uitvoert. Als oplossing hebben we het volgende bedacht: een nieuwe optie waarbij het mogelijk gaat worden om een deel van een scan als afbeelding op het Berichten-tabblad te plaatsen met een vraag. Zo kunnen zowel andere deelnemers als projectbeheerders feedback geven. Dit mechanisme is echter alleen bedoeld om feedback op specifieke vragen te geven, het zal niet nodig zijn om te wachten op het antwoord voordat een scan wordt afgerond. De scan wordt immers door twee deelnemers ingevoerd en vervolgens door een derde gecontroleerd.

Vanaf heden is de optie om een deel van een scan als afbeelding op het Berichten-tabblad te plaatsen in werking voor de nieuwste projecten. Helaas is het technisch niet mogelijk om de functionaliteit ook in te stellen voor oudere projecten. Dit heeft te maken met de wijze waarop oudere projecten voorheen werden ingericht. Tegenwoordig maken we gebruik van het collectiebeheerssysteem Memorix Maior en kunnen we dit soort functionaliteiten gemakkelijk implementeren. Het is echter helaas niet haalbaar om oudere projecten over te zetten en de functionaliteiten ook daarin aan te bieden. Uiteraard zal de optie om een deel van een scan als afbeelding op het Berichten-tabblad te plaatsen ook voor toekomstige projecten te gebruiken zijn.

Projecten waarbij de functie wel werkt:

 • 80.000 minuten
 • Ja, ik wil!
 • Bevolkingsregisters Regionaal Archief Rivierenland
 • HISGIS Drenthe kadastrale registers 1832
 • Tags en uitleg
 • Vele Ajacieden
 • Volgende Patiënt!
 • WieWasWie - Bevolkingsregisters

Projecten waarbij de functie niet werkt:

 • AlleFriezen - Bevolkingsregisters
 • Bevolkingsregisters Amsterdam 1874-1893
 • Bevolkingsregisters Deventer 1811-1940
 • Missing Links
 • Officiersboekjes Nationaal Militair Museum 1811-1940
 • Overgenomen Delen 1892-1920
 • Regionaal Archief Nijmegen - Bevolkingsregisters 1850-1890
 • Westfriese Lidmaten

Nieuwe functionaliteiten voor de controleur:

Opmerkelijk zichtbaar voor controleur

Om te voorkomen dat een controleur dezelfde opmerking bij een scan toevoegt als een invoerder al via de knop Opmerkelijk heeft gedaan, zullen de opmerkingen die bij Opmerkelijk worden gemaakt door een invoerder vanaf heden ook voor de controleur zichtbaar zijn.

Verwijderen één invoer door controleur

Met deze knop ‘data verwijderen’ worden de ingevoerde gegevens van een invoerder verwijderd. De scan wordt opnieuw uitgedeeld voor (2e) invoer en de controleur krijgt een andere scan ter controle. Deze knop werkt dus anders dan de knop ‘scan heropenstellen’, met die knop worden de ingevoerde gegevens van allebei de invoerders verwijderd. Wanneer u de knoppen ‘data verwijderen’ en ‘scan heropenstellen’ gebruikt, wordt u gevraagd een reden te geven waarom u de ingevoerde gegevens wilt verwijderen.

Regel toevoegen of verwijderen bij controle

Om het controleren eenvoudiger/sneller te maken is het vanaf heden mogelijk regels toe te voegen of te verwijderen van invoerder 1 en invoerder 2. Dat kan handig zijn wanneer een invoerder per ongeluk een regel is vergeten in te voeren.

Verwijder aanpassingen

Met deze knop ‘verwijder aanpassingen’ worden alle aanpassingen die zijn gedaan, denk hierbij aan het verwijderen of toevoegen van regels in de ingevoerde gegevens van invoerder 1 of 2 of bijvoorbeeld het aanpassen van ingevoerde gegevens, ongedaan gemaakt.

Toekomstplannen

In de komende periode zullen wij zorgen dat de VeleHanden handleiding ook weer geüpdatet wordt met bovenstaande functionaliteiten. Het VeleHanden projectteam wil alle deelnemers hartelijk danken voor het aandragen van verbeteringen aan VeleHanden. Hierdoor kan VeleHanden zich steeds verder ontwikkelen. Daarnaast willen we ook de deelnemers en projectbeheerders die deelnemen aan de gebruikersgroep bedanken voor het uitgebreid testen van nieuwe functionaliteiten.

Mocht u nog suggesties voor verbeteringen aan VeleHanden hebben ontvangen wij die natuurlijk graag via info@velehanden.nl. Wilt u zelf ook deelnemen aan de gebruikersgroep? Dit kunt u hier doen. In oktober zal de gebruikersgroep voor de tweede keer bij elkaar komen.