Verslag tweede gebruikersbijeenkomst

Het VeleHanden projectteam van Picturae organiseerde donderdag 16 oktober 2014 de tweede gebruikersbijeenkomst met projectbeheerders en deelnemers bij de Universiteit Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst bespraken we de eerste testperiode en de nieuwe functionaliteiten in de toekomst.

21 November 2014

Wat is het doel van de gebruikersgroep?

Met de gebruikersbijeenkomst willen we VeleHanden verbeteren qua gebruiksvriendelijkheid en uitbreiden qua extra functionaliteiten. Na afloop van de eerste gebruikersgroep hebben we de helppagina uitgebreid en ook een algemene handleiding toegevoegd. Het speerpunt binnen de gebruikersgroep is de samenwerking tussen Picturae, de projectbeheerders en de deelnemers te verbeteren.

Natuurlijk kunnen we niet alle wensen in één keer doorvoeren. Vandaar dat samen met de gebruikersgroep wordt vastgesteld welke wensen er spelen en deze worden behandeld op basis van haalbaarheid en prioriteit. Op basis daarvan zal Picturae de belangrijkste verbeteringen doorvoeren. Tijdens de gebruikersgroep bekijken we samen de wensen, want wat voor de ene deelnemer een voordeel is, kan voor de andere deelnemer als een nadeel worden beschouwd.

Wat is er besproken?

Tijdens de bijeenkomst hebben we de verschillende wensen die het afgelopen half jaar via de mail en via de Vragen op het Berichten-tabblad van projecten binnenkwamen besproken. Er werden onduidelijkheden over de website besproken, de testervaringen werden gedeeld en de wensen voor extra functionaliteiten werden behandeld. Uiteraard hebben we veel meer wensen binnengekregen dan er tijdens de bijeenkomst zijn besproken, we hebben ons tijdens de bijeenkomst gericht op de voor de aanwezigen meest belangrijke wensen en van te voren alle ingestuurde wensen doorgenomen.

Welke onduidelijkheden kwamen naar voren?

 • Aantal controle

Op het persoonlijk dashboard van een deelnemer is een overzicht te vinden van het aantal projecten waaraan iemand deelneemt, het aantal ingevoerde scans, het aantal gecontroleerde scans en het aantal punten. Het aantal gecontroleerde scans wordt echter door verschillende deelnemers verkeerd geïnterpreteerd. Dit aantal geeft namelijk het aantal scans aan dat door de deelnemer is gecontroleerd. Verschillende deelnemers waren echter bang dat wanneer dit aantal op nul bleef staan, dat hun scans niet gecontroleerd werden. Om verwarring in de toekomst te voorkomen, zal het VeleHanden team het controle-aantal bij deelnemers die geen controleur zijn verwijderen.

 • Pop-up meldingen

Het mechanisme met de pop-up meldingen is 19 september 2014 gewijzigd, omdat voor de ene deelnemer te lang in beeld en voor de ander te kort. Zie ook het verslag van de vorige gebruikersbijeenkomst. Wij hebben dit probleem besproken binnen het VeleHanden team. Er is gekozen om het “pop-up mechanisme” wat aan te passen. Vanaf heden zullen we niet meer alle feedback in een grote pop-up verzamelen, maar direct feedback leveren. Wanneer een veld onjuist of niet volledig is ingevuld zal er een rood kader omheen verschijnen. Dit rode kader verschijnt pas wanneer de deelnemer met de volgende rij aan de slag gaat.

Daarnaast zullen we de helpteksten per veld anders tonen. Deze kunt u nu gemakkelijk tonen of verbergen middels de knop ‘schakel hulp’. Wanneer u deze optie heeft aangezet en u zet uw cursor in een veld dan verschijnt hieronder een helptekst. Tot slot zullen er geen grote pop-up schermen met foutmeldingen meer in beeld komen wanneer u op afronden heeft geklikt en er is nog iets niet correct. U krijgt slechts de melding ‘Niet alle verplichte velden zijn ingevuld, kijk s.v.p. alle velden na.’ Vervolgens kunt u middels de ‘schakel hulp’ knop vinden welke velden onjuist zijn ingevoerd, zodat u de scan alsnog af kunt maken en kunt afronden.

Toch blijkt dat het voor verschillende deelnemers nog onduidelijk is of de ‘schakel hulp’ functie aan of uit gezet is. De komende periode willen we dan ook werken aan een nieuwe weergave van de knop en een nieuwe naam voor de knop, zodat hij prominenter in beeld is en het ook direct duidelijk is of de knop aan- of uitgeschakeld is.

 • Voorkeuren

Bij sommige projecten is het mogelijk om als deelnemer te kiezen voor een bepaalde voorkeur (bijvoorbeeld scans uit een bepaalde plaats, periode of moeilijkheidsgraad). De projecten die voorkeuren aanbieden zijn te herkennen aan een tabblad ‘voorkeuren’ naast het tabblad ‘statistieken’. Op dit moment is het aanpassen van de voorkeur slechts via dit tabblad te bereiken. Tijdens de gebruikersbijeenkomst kwam naar voren dat het tabblad ‘voorkeuren’ soms lastig te vinden is. Om de optie om voorkeuren aan te passen prominenter aanwezig te laten zijn, willen we in de toekomst op het persoonlijk projectoverzicht en het algemeen projectoverzicht deze knop toevoegen in het rijtje van de knoppen ‘invoeren’ en ‘controleren’.

Welke nieuwe functionaliteiten kunnen jullie verwachten?

 • Hoofdlettergevoeligheid aanpassen bij controle

Controleurs deelden met de gebruikersgroep de ervaring dat ze bij controle veel verschillen tegenkomen die slechts te maken hebben met het wel of niet gebruiken van een hoofdletter bij het invoeren. Voor een controleur worden alle verschillen gemarkeerd, zodat de controleur in één oogopslag de verschillen van de twee invoeren kan vergelijken. Dit betekent dat op dit moment ook de verschillen in het gebruik van een hoofdletter of kleine letter getoond worden. In overleg met alle projectbeheerders zullen we per project kijken voor welke invoervelden deze hoofdlettergevoeligheid niet van belang is voor de ingevoerde gegevens en bij controle dan ook uitgeschakeld kan worden. Hierdoor zal het controleren prettiger in gebruik worden.

 • Instructies foto beschrijvingsprojecten

Op dit moment waren de invoer- en controle-instructies alleen beschikbaar via het invoer- en controlescherm van indexeerprojecten, zoals de bevolkingsregisters projecten. Deze instructies zijn nog niet beschikbaar via het invoer- en controlescherm van foto beschrijvingsprojecten, zoals Amsterdamse Monumenten en Tags & Uitleg. Binnenkort zullen we de instructies toevoegen. Voor de foto beschrijvingsprojecten is op dit moment de enige mogelijkheid om de instructies te downloaden door de projectinformatie pagina van het project te bezoeken.

 • Invoer- en controlescherm

Tijdens de gebruikersbijeenkomst werd duidelijk dat de indeling van de invoer- en controleschermen nog niet altijd even gebruikersvriendelijk werken. Een vormgever zal een nieuwe indeling voor deze schermen maken, waarbij rekening wordt gehouden met het te allen tijde zichtbaar houden van de instructies en ook de algemene handleiding. Daarnaast zal hij proberen de overzichtelijkheid van de knoppen te verbeteren en een nieuwe weergave zoeken voor de ‘schakel hulp’ knop. Vervolgens zal het voorstel worden voorgelegd aan de leden van de gebruikersgroep en hierna in overleg worden geïmplementeerd.

 • Puntenoverzicht

Op het persoonlijk dashboard kan elke deelnemer een puntenoverzicht terug vinden. Helaas zijn de gegevens op dit moment beperkt. Het VeleHanden team zal de komende periode er voor zorgen dat er voor iedere deelnemer in het persoonlijk dashboard een overzicht beschikbaar komt van het ‘totaal verdiende punten’, ‘verzilverde punten’ en ‘saldo/beschikbare punten’.

 • Statistieken

Het onderwerp statistieken was een van de discussiepunten tijdens de gebruikersbijeenkomst. We hebben hierbij de focus gelegd op de statistieken op de projectpagina’s en op het eigen profiel. Het aanpassen van statistieken is helaas een lastig karwei. Dit omdat statistieken op heel veel verschillende manieren berekend kunnen worden. Voor elke manier is dan ook wat te zeggen en iedereen wil andere statistieken zien. Het technische team zal eerst inventariseren wat er technisch mogelijk is en vervolgens een voorstel voorleggen aan de leden van de gebruikersgroep.

 • Te moeilijk

Wanneer een scan te lastig voor u is om in te voeren, ondanks de aangegeven voorkeuren, kunt u gebruik maken van de knop ‘Te moeilijk’. Wanneer u op deze knop klikt, wordt de scan als ‘te moeilijk’ gemarkeerd en krijgt u op dit moment direct een nieuwe scan. De scan zal dan bij andere invoerders terechtkomen die de scan zullen proberen te indexeren. Uit de gebruikersbijeenkomst kwam naar voren dat het gewenst is om bij de markering ‘te moeilijk’ ook een toelichting te geven. Het VeleHanden team zal in de toekomst er dan ook voor zorgen dat dit mogelijk wordt door middel van een pop-up vergelijkbaar met de werking van de knop ‘opmerkelijk’.

 • Tussentijds bewaren

Bij het invoeren kunt u gebruik maken van de knop 'tussentijds bewaren' om uw scan tijdelijk op te slaan. Op dit moment wordt de scan zo'n 24 uur opgeslagen vanaf het moment dat de scan aan u is uitgedeeld. Dit blijkt voor verschillende deelnemers te kort. In overleg hebben we besloten dit binnenkort te verhogen naar 48 uur.

 • Tussentijds bewaren bij controle

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een scan tijdelijk op te slaan wanneer je aan het controleren bent. Toch blijkt dit een wens van de deelnemers te zijn. Ons technisch team gaat er dan ook voor zorgen dat het mogelijk wordt in de toekomst ook controle-scans tussentijds te kunnen bewaren. Wanneer deze functionaliteit wordt toegevoegd heeft dit een aantal bijkomstige voordelen. Zo zal de huidige invoer niet worden gewist wanneer de controleur de schermindeling tussentijds aanpast. Ook zullen de ingevoerde gegevens niet worden aangepast wanneer gebruik wordt gemaakt van de optie om een rij toe te voegen of te verwijderen.

 • Vrouwelijke schermafbeelding

Het VeleHanden team vindt het natuurlijk het leukste als deelnemers een profielfoto toevoegen. Iedereen kan echter zelf bepalen dit wel of niet te doen. Om het deelnemersoverzicht iets explicieter te maken zullen we de komende periode ook een vrouwelijke schermafbeelding creëren voor deelnemers die geen profielfoto hebben toegevoegd. Op dit moment is de schermafbeelding blauw en wordt deze snel geassocieerd met mannelijk.

 • Zoeken door berichten

Via het Berichten-tabblad van een project worden veel conversaties gevoerd. De bijdragen variëren van interessante achtergrondverhaaltjes tot vragen over het project. Op dit moment is het mogelijk om apart door de mededelingen, vragen en tips te zoeken. Idealiter bestaat er ook de optie om dit door alle berichten tegelijk te doen. Vandaar dat het VeleHanden team dit mogelijk gaat maken niet alleen voor het zoeken door de berichten van een specifiek project, maar ook voor het zoeken door alle berichten via het berichten-tabblad op het persoonlijk dashboard.

Toekomstplannen

We organiseren de gebruikersbijeenkomst twee keer per jaar. De volgende bijeenkomst zal in het voorjaar van 2015 worden georganiseerd. Ondertussen zal het VeleHanden team hard werken aan de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten en zullen de leden van de gebruikersgroep ons helpen door het testen van deze nieuwe functionaliteiten. Middels nieuwsberichten houden we jullie tussentijds op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent nieuwe functionaliteiten.

Feedback

Mocht u nog suggesties voor verbeteringen aan VeleHanden hebben ontvangen wij die natuurlijk graag via info@velehanden.nl. Wilt u zelf ook deelnemen aan de gebruikersgroep? Dit kunt u hier doen.